Spring naar content

In een eerder nieuwsbericht is er een toelichting gegeven over het FORMS project  “Onderzoek naar opkomende arbeidsvormen  in de Europese sportsector”. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe arbeidsvormen in de sport gericht op de toekomst. In juni 2022 was er een eindelijk een fysieke bijeenkomst in het kader van het FORMS-project. Ondanks dat het project al 18 maanden loopt, was dit de eerste kans voor de zeven partners uit de vijf vertegenwoordigde landen om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Tot nu toe moesten alle partner- en onderzoeksbijeenkomsten vanwege Covid-beperkingen online plaatsvinden. Deze tweedaagse bijeenkomst (9-10 juni) werd georganiseerd door Mathieu Winand aan de LUNEX-universiteit in Luxemburg. 

Lees meer

Namens sociale partners organiseert de WOS drie kosteloze trainingen voor (1) HR, (2) leidinggevenden en (3) werknemers om de dialoog/ het gesprek tussen de leidinggevende en zijn of haar werknemers te versterken. Bijvoorbeeld door een omslag te maken van de standaard formele functionerings- en beoordelingsgesprekken naar een continue dialoog. 

Lees meer

De WOS vindt duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Jezelf blijven ontwikkelen in deze uitdagende tijden is essentieel voor alle werknemers die werken bij sportorganisaties. Jong Oranje, het grootste netwerk voor jongeren werkzaam in de sport, heeft de laatste jaren aan haar leden (jongeren werkzaam in de sport tot en met 35 jaar) de mogelijkheid geboden om online trainingen volgen via de bibliotheek van Goodhabitz waardoor werknemers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Om de duurzame inzetbaarheid in de sportsector te vergroten is de WOS ingehaakt op het GoodHabitz traject van Jong Oranje en heeft ervoor gezorgd dat de leden van de WOS ook in de gelegenheid zijn om gratis gebruik te maken van het online platform. Deze samenwerking is na het succes van het afgelopen jaar verlengd tot 1 oktober 2022.

Lees meer

Er is nog maar weinig bekend over het Post-COVID-syndroom, voorheen ook wel  long-COVID genoemd. Er is sprake van een Post-COVID-syndroom wanneer de klachten na een COVID-19 infectie langer dan 12 weken aanhouden. Het is niet precies bekend hoeveel mensen langdurig klachten hebben of waarom juist deze mensen last blijven houden. Ook is er nog veel onbekend over de behandeling van het Post-COVID-syndroom. Om deze reden heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) begin 2021 een leidraad gepubliceerd. Deze leidraad is bedoeld om bedrijfsartsen te ondersteunen in de begeleiding van werknemers en hun omgeving. In juni 2022 publiceerde zij een update van deze leidraad.

Lees meer

Op het gebied van pensioenen gaat er de komende jaren flink wat veranderen. Lange tijd kon het pensioenstelsel goed aangepast worden aan economische veranderingen en aan de werk- en leefomstandigheden. De afgelopen jaren lukt dat steeds minder goed. Mensen worden steeds ouder en genieten langer van hun pensioeninkomen. Daardoor zijn er minder werkende mensen en meer gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever. Dit heeft invloed op inkomsten en uitgaven van pensioenfondsen. De huidige rekenregels maken het bovendien moeilijk om de pensioenen mee te laten groeien als het economisch beter gaat. Verandering kon om al deze redenen niet uitblijven en daarom krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. 

Lees meer

Op 29 juni is het jaarlijkse Algemeen Overleg over Sportbeleid in de Tweede Kamer.  Een van de onderwerpen die daar zeker aan de orde zullen komen, is de Brede regeling combinatiefuncties, die de inzet van de Buurtsportcoaches regelt. Een belangrijke regeling, want de 6.000 Buurtsportcoaches die wij in Nederland hebben, stimuleren sporten en bewegen door kinderen en volwassenen en verbinden verschillende sectoren en organisaties aan elkaar. Maar die regeling laat te wensen over.

Lees meer

Met de betaling van een deel van het ouderschapsverlof door het UWV, wordt ervan uitgegaan dat het deelnamepercentage van zowel moeders als vaders (of de partner van de moeder) aan het ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor kan het voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met onderbezetting. Mag de werkgever om die reden het opnemen van ouderschapsverlof weigeren?

Lees meer