Spring naar content

Het belang van governance voor de sportsector

Terug

De governance in de sportsector ligt de afgelopen jaren onder een vergrootglas. Er zijn diverse situaties geweest waarbij het (niet) handelen van de top van de organisatie en het toezichthoudend orgaan heeft geleid tot onwenselijke situaties en ongewenste schade (in vele vormen), voor de sportorganisatie zelf en vele betrokkenen. Het heeft geleid tot het (al dan niet gedwongen) opstappen van toezichthouders, bestuursleden, (technisch) directeuren, coaches en bondstrainers. Daarmee is echter het onderliggende probleem in veel gevallen niet opgelost: hoe creëren we een (sociaal) veilig, eerlijk, gezond en open werkklimaat? Welke lessen kunnen we als sector leren van het verleden? En hoe te sturen, handelen, toezicht te houden en verantwoording af te leggen in de verschillende situaties?

Traject ‘Governance in de sport’
Met – onder meer – bovenstaande in gedachte is het als directeur, bestuurder of toezichthouder dan ook erg belangrijk om goed toegerust te zijn en te blijven voor een goede uitvoering van je rol in verschillende situaties. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden, houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als directeur, bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Om directeuren, bestuurders en toezichthouders te ondersteunen in hun visie, verantwoordelijkheden en uitdagingen ten aanzien van het besturen en toezicht houden biedt de WOS een uniek governance traject aan dat speciaal voor de sportsector is ontwikkeld, in samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg. 

Het traject ‘Governance in de sport’ heeft als doel de directie, als ook RvT’s/ besturen van (niet-commerciële) sportorganisaties (verder) te ontwikkelen in Good Governance. Het programma bestaat uit vier masterclasses en twee intervisiesessies onder begeleiding van ervaren sportbestuurders Marjan Olfers en Marijke Fleuren. Op deze manier hopen we onze wens om directie, bestuurders en toezichthouders beter toe te rusten voor hun rol en hen te ondersteunen in hun visie, verantwoordelijkheden en uitdagingen in het besturen en toezicht houden in de sector sport & bewegen te bewerkstelligen. 

De eerste editie van het traject is inmiddels in volle gang. 19 deelnemers, allen directie, bestuurders en toezichthouders van sportbonden, sportserviceorganisaties en sportorganisaties, completeren de volle groep van deze eerste editie. De 19 deelnemers hebben al twee masterclasses en een intervisiesessie gevolgd. 

Raad van toezicht-model
Eén van de discussies die vaak terugkomt tijdens de masterclasses en de intervisie is de discussie over het al dan niet overstappen van governance-model. Het Raad van Toezicht-model is de laatste jaren in tal van sectoren in opkomst geraakt, ook in de sport. Na – onder meer – de amateursectie van de KNVB, de KNSB en de KWbN stapte afgelopen zomer ook de KNWU over op een RvT-model. Meer en meer sportorganisaties stappen dus over of denken erover na om over te stappen op het governance-model van Raad van Toezicht. 

Bij een overstap van governance-model komt veel kijken. Welke governance-modellen er zijn, voor welke ontwikkelingen een ander governance-model een (mogelijke) oplossing is en hoe een proces van wisseling van governance-model eruit ziet, zijn dan ook onderwerpen waarover veel in gesprek gegaan wordt tijdens het programma. 

Daarnaast speelt het programma ook in op de actualiteit. Zo is de bestuurlijke situatie bij Ajax ook regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten. Een ongelofelijk interessante casus waar we als georganiseerde (niet-commerciële) sport ook veel van kunnen leren, vooral over wat niet te doen. 

Vervolg programma
Op 16 mei staat masterclass 3 over Strategische Herijking op het programma, waarna er in de avond weer een intervisiesessie volgt. Dan hopen we met de deelnemers aan het programma weer een volgende stap te zetten in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht van organisaties in de sector Sport en Bewegen.

Meer informatie en vragen
Via onze website kan je meer lezen over het programma en jezelf alvast voor inschrijven voor de komende editie. Daarnaast kan je bij vragen ook altijd contact met de WOS opnemen via Jeftha Hanemaaijer (j.hanemaaijer@sportwerkgever.nl) en Nischa Janssen (n.janssen@sportwerkgever.nl).

Het traject ‘Governance in de sport’ wordt aan de sector aangeboden door de sociale partners en is financieel mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en de verstrekte MDIEU-subsidie vanuit het ministerie van SZW.