Spring naar content

BeST Inclusion: naar een inclusievere sportsector in Europa

Terug

Op 20 en 21 juni 2024 kwamen de partners van het BeST Inclusion-project samen in Utrecht voor een belangrijke bijeenkomst. Deze tweedaagse bijeenkomst bood de gelegenheid om de voortgang van het project en de aanstaande derde fase te bespreken. De WOS is als werkgeversorganisatie van de Nederlandse sport aangesloten bij het BeST Inclusion project, dat zich richt op het creëren van een inclusievere werkplek in de sportsector.


Het project
Sinds de laatste bijeenkomst hebben de partners de eerste fase van het project afgerond, waarbij data over de werkgelegenheid van jongeren, vrouwen en mensen met een beperking in de sportsector werd verzameld en geanalyseerd. Dit resulteerde in drie diepgaande studies die de barrières voor werkgelegenheid vanuit verschillende perspectieven belichten.

De huidige fase richt zich op het ontwikkelen van een handleiding met ‘best practices’, bedoeld om deze barrières te overwinnen en inclusiviteit te bevorderen. Nationale rondetafelgesprekken in alle deelnemende landen hebben waardevolle inzichten opgeleverd over dit onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht hebben experts hun bevindingen gepresenteerd. ENGSO Youth richtte zich op leeftijd, de Alice Milliat Association op geslacht, en het Finse Paralympisch Comité op mensen met een beperking. Een workshop onder leiding van ENGSO Youth bood bovendien een platform voor brainstormsessies over jeugdparticipatie.

Het vervolg
De tweede dag stond in het teken van de derde fase van het project: het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen door sportwerkgevers. Deze aanbevelingen gaan over belangrijke thema’s als werving en selectie, werkcultuur, loopbaanontwikkeling en arbeidsomstandigheden. De bedoeling is om een set aanbevelingen te creëren die kunnen bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt binnen de sportsector op zowel nationaal als Europees niveau.

Conclusie
Het BeST Inclusion-project speelt een belangrijke rol in het bevorderen van een inclusieve werkplek in de sportsector. Door barrières te identificeren en praktische oplossingen te bieden, stelt het project sportwerkgevers in staat om een diversere en rechtvaardigere werkomgeving te creëren.

Heb je vragen over dit project of de rol van de WOS in Europese samenwerkingen? Neem dan vooral contact op met Esmee, via e.pappot@sportwerkgever.nl.