Spring naar content

Uitnodiging: doe mee aan een groot Europees sportonderzoek naar inclusie binnen de sector

Terug

In Europa zetten veel partijen zich in voor een betere sportsector. Zo werken we met elkaar aan een sterke en professionele sector in binnen- en buitenland. Momenteel zijn wij samen met organisaties uit Frankrijk, België, Spanje, Italië, Ierland, Finland, Zweden en Litouwen bezig met een groot Europees onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het bevorderen van inclusie op de werkvloer binnen de sportwereld, in Europa en in Nederland. Jouw bijdrage is hierin heel belangrijk.

Op 23 januari, tussen 16.00 uur en 17.30 uur, organiseert Werkgevers in de Sport (WOS) in de Weerelt van Sport in Utrecht een rondetafeldiscussie. Hierin gaan we met allerlei mensen uit de sector in gesprek om te praten over inclusiviteit in de sport en zo veel mogelijk ervaringen en meningen te delen. 

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie? Lees vooral verder!

In de huidige sportwereld wordt meer en meer aandacht gegeven aan diversiteit en inclusie, ook op de werkvloer. Niet alleen in Nederland, maar binnen heel Europa is dit een belangrijk onderwerp. Om meer inzicht te krijgen over diversiteit in de sportsector is EASE (European Association of Sport Employers) het BeST Inclusion Project gestart. Binnen dit project wordt een groot onderzoek uitgevoerd naar de inclusie van de beroepsbevolking van de sportsector in Europa. Daarover berichtten wij eerder ook al. De WOS is als werkgeversorganisatie vanuit Nederland aangesloten bij dit project.

Het BeST Inclusion Project
Het BeST Inclusion Project heeft als doel om bij te dragen aan meer inclusie binnen de sportsector.​ Diversiteit en inclusie zijn veelomvattende onderwerpen, waardoor er binnen het project is gekozen om te focussen op drie thema’s, allen gericht op de situatie op het werk: leeftijdsdiversiteit, gendergelijkheid en gelijke kansen voor mensen met een beperking. 

Afgelopen maanden hebben verschillende Europese organisaties onderzoek gedaan naar diversiteit in de sportsector in Europa. Eind september zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in Murcia, Spanje. Alle partnerorganisaties uit verschillende landen waren daarbij aanwezig en hebben met elkaar de eerste resultaten besproken. 

Het vervolg: met jouw kleine bijdrage grote impact maken
In alle deelnemende landen worden sessies georganiseerd om deze onderwerpen te bespreken. Zo doen er tientallen sportorganisaties door heel Europa mee. Voor elke individuele organisatie een kleine bijdrage, maar gezamenlijk een grote impact voor de Europese sport. Tijdens deze rondetafeldiscussie hopen we antwoord te krijgen op vragen zoals: Hoe ziet een inclusieve sportsector eruit? Wat kunnen wij doen om de sportsector inclusiever te maken? Welke goede voorbeelden zijn er al in Nederland?

Wat komt er straks uit het onderzoek?
EASE zal de input uit alle rondetafeldiscussies in Europa verzamelen en bundelen, om zo een algemeen beeld te krijgen van hoe er in Europa naar inclusie op de werkvloer wordt gekeken. Ook wordt er een analyse gemaakt van welke zaken wel en niet werken om inclusie te bevorderen. Aan de hand hiervan wordt een set van ‘best practices’ gepresenteerd, ter stimulering van de inclusie en diversiteit van de sportsector in Europa. Het project zal in 2024 worden afgerond met een aantal concrete aanbevelingen aan sportwerkgevers, gericht op hoe ze voor een diverser en inclusiever personeelsbestand kunnen zorgen. Een mooi project om als WOS en als sportwerkgevers in Nederland een steentje aan bij te dragen.

Programma en aanmelden
Op 23 januari organiseert de WOS in de Weerelt van Sport in Utrecht een rondetafeldiscussie om met mensen uit de sportsector te discussiëren over inclusie in de sportsector en zo veel mogelijk ervaringen en meningen te horen vanuit de sportsector zelf. Het programma duurt anderhalf uur en naderhand is er ruimte om in de bar van de Weerelt van Sport met elkaar bij te praten en na te borrelen.

Datum: Dinsdag 23 januari
Tijd: 16.00 uur – 17.30 uur
Doelgroep: Iedereen die actief is bij een sportorganisatie of sportvereniging


We zien je graag op 23 januari! 

Namens team Werkgevers in de Sport en het Europese team,
Esmee Pappot & Jeftha Hanemaaijer

Voor vragen: e.pappot@sportwerkgever.nl of j.hanemaaijer@sportwerkgever.nl