Spring naar content

Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren. Vervolgens is gestart met verwerken van de gemaakte afspraken in de cao. Dit heeft enkele weken in beslag genomen nu alle partijen het eens moeten zijn over alle wijzigingen. De CAO Sport 2021 is aangemeld bij het Ministerie van SZW en daarmee definitief.

Lees meer

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid enz.). Onder aanvoering van de WOS hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, WIJ Buurtsportcoaches en diverse kleine/middelgrote/grote werkgevers en gemeenten een jaar samengewerkt aan een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar 4 generieke functiebeschrijvingen: buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen.

Lees meer

Nadat de WOS in december namens werkgevers een eindbod aan de vakbonden heeft gedaan, was het afwachten of de achterbannen in zouden stemmen met de inhoud van het bod. Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren.

Lees meer

Dat atleten elke dag bezig zijn zich verder te ontwikkelen vinden we heel normaal. Maar het blijven ontwikkelen van vaardigheden en competenties geldt niet alleen voor (top)sporters. In een sector die continu innoveert en beter wordt, wordt er namelijk veel gevraagd van medewerkers. Wat doe jij om jezelf elke dag een beetje meer te ontwikkelen? Word nu coach van jouw eigen ontwikkeling met de opleiding de Sport van Morgen. De deadline voor inschrijving is maandag 18 januari 18:00 uur!

Lees meer

Het vaccineren tegen het coronavirus is in Nederland op 6 januari 2021 gestart. Vermoedelijk duurt het nog tot na de zomervakantie voordat iedereen (die dat wil) is gevaccineerd. Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden daarom graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Wat mag u van uw werknemers verwachten en eisen als het gaat om vaccinatie tegen het coronavirus? En wat mogen zij van u als werkgever verwachten? AWVN geeft antwoord op veelgestelde vragen rondom het vaccineren.

Lees meer

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Deze afspraken hebben gevolgen voor onder andere het verblijfs- en arbeidsrecht van werknemers uit het VK.

Lees meer

Met de feestdagen voor de deur kijken wij terug op mooi en bewogen jaar vol nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. In het begin van het jaar greep het COVID-19 virus namelijk in een razend tempo om zich heen. Ook de sportsector is hierdoor hard geraakt. Met de ontwikkeling van een vaccin komt er hopelijk snel een […]

Lees meer