Spring naar content

Jobcraften

De bewegelijke werknemer

De ambacht van je carrière

In de sport wisselen we, onder andere vanwege de (vaak) beperkte doorstroom mogelijkheden, niet vaak van team.  Hoe zorg je er in deze omstandigheden voor dat jouw werk leuk blijft als je lang voor hetzelfde team uitkomt? Hoe zorg je er voor dat jouw rol aansluit binnen het team in termen van behoeften, sterke kanten en je belangstelling? En wat vraagt jouw team (in veranderende tijden met grote uitdagingen voor de sector Sport) van haar spelers in termen van competenties, vaardigheden en kennis?

Ook komen er telkens nieuwe uitdagingen op de sector Sport af. Zoals bijvoorbeeld het effect dat Corona op jouw werk heeft. Wellicht is naast het feit dat je arbeidsomstandigheden veranderd zijn, waaronder je je werk doet, ook de inhoud van je werk wat veranderd. Competities liggen stillen, evenementen zijn verplaatst of geannuleerd en er is onzekerheid. Juist in tijden waarin werk verandert, taken tijdelijk stilliggen en flexibiliteit in inzetbaarheid nodig is, kan Jobcraften behulpzaam zijn. 

Jobcraften

 Jobcraften is je baan binnen de mogelijkheden tweaken voor een betere match met je talenten en ambities. Met de methode Jobcraften ontdek je welke kennis en vaardigheden je hebt, wat je drijft en wat nodig is om je baan passend te houden.  In tegenstelling tot de crafting die de gevolgen van Corona realiseert, gaan we bij Jobcraften uit van de kwaliteiten, sterke kanten en de  belangstelling van jou en je teamleden, dus vanuit een positieve benadering. Dat geeft een andere dynamiek en energie, waarbij het elkaar goed kan ondersteunen. Jobcraften zorgt voor bewustwording, zelfinzicht en bij craften in teamverband ook inzicht in de ander. Dat maakt dat je onderling en in samenspraak met je leidinggevende bestaande taken kunt herverdelen en nieuwe taken beter kunt indelen. Met als doel dat iedereen er een beter gevoel aan overhoudt.  

Wat gaan we doen?

We gaan met elkaar de principes en toepassingsmogelijkheden van job en team crafting verkennen, om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Met een open blik kijk je daarbij naar de taken waaruit je werk bestaat.  Ben jij de juiste persoon voor de taken die je nu doet? Of zijn ze op je pad gekomen (was jij op dat moment degene met ruimte in je pakket)? Passen deze taken en werkzaamheden bij jouw kwaliteiten, sterke kanten en hetgeen je energie van krijgt? En hoe is dat voor je collega’s? In logische stappen verken je de vrijheidsgraden in je werk en hoe je deze kunt inzetten. Ook nemen we eventuele taken die Corona van ons vraagt mee in dit proces. Je optimaliseert je baan, zodat deze goed blijft passen bij wat je goed kunt, binnen de grenzen wat je werkgever nodig heeft en vraagt. 

Kanttekening

Het arbeidscontract blijft een weergave van de arbeidsrelatie tussen wat de organisatie vraagt en nodig heeft én wat je als medewerker wil en kan inbrengen. Een vorm van wederkerigheid tussen beiden partijen dus. Dat werkt bij Jobcraen niet anders. Jobcraften betekent duidelijk niet dat je jouw baan op alle fronten kan veranderen. Het geeft je handvatten die je met je leidinggevenden en je team kunt bespreken. In afstemming met elkaar kun je kijken wat er mogelijk is. 

Incompany aanbod voor jouw organisatie

Jobcraften wordt incompany aangeboden voor jouw team, meerdere teams of de gehele organisatie. De workshop is kosteloos voor jou en je organisatie en wordt bekostigd door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en de verkregen ESF subsidie om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sport te stimuleren. Lijkt Jobcraften je voor jou, je team of je organisatie waardevol? Breng het onder de aandacht bij je leidinggevende of HR verantwoordelijke. We hebben voor hen meer uitgebreid informatie opgesteld. Deze vind je onder Jobcraften informatie voor de werkgever

Meer informatie
Wil je meer informatie over de workshops Jobcraften? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.