Spring naar content

HR Cyclus

De bewegelijke werknemer

De teambespreking

De teambespreking (HR-cyclus) omvat alle momenten waarop jij als coach (leidinggevende) samen met jouw spelers (werknemers) met elkaar spreken over doelen, prestaties en ontwikkeling. Feitelijk begint de teambespreking dus al bij het sollicitatiegesprek. Daarop volgen de jaarlijkse gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers over plannings- en resultaatafspraken, tussentijdse voortgang en functioneren, (loopbaan)ontwikkeling en beoordeling. Traditioneel bestaat de teambespreking uit 3 vaste gesprekken:

  1. Planningsgesprek
  2. Functioneringsgesprek
  3. Beoordelingsgesprek

Belang van een goede bespreking

Het is belangrijk om als coach met jouw spelers in gesprek te zijn over doelen, prestaties en ontwikkeling. Op die manier kun je samen resultaatafspraken maken die passen bij de speler én het team, samen bespreken wat spelers nodig hebben om dit te bereiken en daardoor zorgen dat de gewenste doelstellingen worden behaald.
Als coach heb je niet slechts twee à drie teambesprekingen per jaar. In de ideale situatie voer je doorlopend het gesprek met spelers over hoe het gaat, wat goed gaat en wat er beter kan. 

Op deze manier heb je de ruimte om zowel vanuit werkgever als werknemer structureel feedback te geven, kan de werkgever bijsturen en kunnen er samen aanvullende afspraken worden gemaakt passend bij de huidige situatie van werknemer en werkgever. Bovendien geeft het de coach de kans om spelers doorlopend te motiveren, te stimuleren en om individuele aandacht naar hen uit te laten gaan.

Vormen van teambespreking

Het speelveld om ons heen verandert snel. Een goede teambespreking is daarom belangrijk voor coach, spelers én het team om succesvol te worden en te blijven. Komend jaar wordt de huidige HR-cyclus verder doorontwikkeld, passend bij de wedstrijd anno 2020. 

Ben je nieuwsgierig wat je als sportwerkgever kunt doen ten behoeve van een goede inrichting van de HR-cyclus of heb jij als coach goede ervaring met nieuwe vormen van een teambespreking? Neem dan contact op via info@sportwerkgever.nl en houd de website in de gaten voor meer informatie.