Spring naar content

Lerende Netwerken

De bewegelijke werknemer

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Samen sta je sterker. Dat geldt niet alleen voor het Nederlands elftal, maar ook binnen een team en organisaties onderling. Samenkomen om van elkaar te leren en te netwerken biedt de mogelijkheid om elkaar te versterken. Vragen als; Hoe blijf jij een leven lang ontwikkelen? Hoe bereik je cultuurverandering? Of hoe versterk je werkgever én werknemer? zijn allemaal vragen die aan bod komen in de netwerksessies die wij organiseren. Hierin leer je van interne en externe experts, gecombineerd met een uitwerking van een voorbeeldcasus uit de praktijk. Omdat de vraagstukken uiteen kunnen liggen, worden er verschillende lerende netwerken georganiseerd. Uit de netwerken wordt een toolbox voor de gehele sector ontwikkeld die ondersteuning geeft bij de implementatie op organisatieniveau van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Kortom; waarom moeilijk doen als het samen kan?

Wat bieden we aan:

  • Verschillende inspiratie- en kennissessies per lerend netwerk;
  • Een toolbox voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid;
  • Communicatie-uitingen en ondersteuning van werkgevers bij implementatie op organisatie niveau.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een middel voor zowel een coach (werkgever) als de spelers (werknemers) om samen tot een gewild speelveld te komen. Samenwerking tussen beide partijen biedt de mogelijkheid om binnen de organisatie maatwerk te kunnen creëren op het gebied van HR en arbeidsvoorwaarden. Een open bedrijfscultuur waarin werknemers mee mogen denken is daarin van groot belang. Maar hoe richt je medezeggenschap nu in binnen jouw organisatie en welke mogelijkheden biedt het? In dit lerend netwerk gaan organisaties onder begeleiding van een expert aan de slag met het vormgeven en uitwerken van de voordelen en mogelijkheden die medezeggenschap biedt.

Management development

Een veranderende wedstrijd vraagt om een nieuwe aanpak. Dit geldt niet alleen voor de spelers op het veld maar ook voor de coach. In de bijeenkomst management development gaan werkgevers onder leiding van een expert aan de slag met nieuwe manieren van leidinggeven die past bij een nieuwe generatie van werknemers, het stimuleren van verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan werkgeluk.

Op dit moment zitten de lerende netwerken management development helaas helemaal vol. Inschrijving voor dit lerende netwerk is daarom niet meer mogelijk.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid bestaat onder andere uit de vitaliteit van een team, talentontwikkeling, optimaal opstellen van spelers, hun werkvermogen en in het verlengde daarvan het stimuleren van nieuwe kwaliteiten. We worden steeds ouder en moeten daarom langer doorwerken tot ons pensioen. Maar wat is er nu nodig om gezond en vitaal de eindstreep van je carrière te halen? Wat kunnen coach en spelers doen om ervoor te zorgen dat talenten benut en ontwikkeld worden zodat zij in elke fase van de carrière optimaal kunnen presteren?

Mobiliteit en flexibiliteit

In onze sector heb je niet alleen in de sport, maar ook in de organisatie te maken met mobiliteit en flexibiliteit. Hieronder verstaan we onder andere het vergroten van marktkennis, het ontwikkelen van je reflex op veranderingen, het bewaken en bijsturen van de vaardigheden en competenties van medewerkers, het genereren van doorstroom in de sector en succesvol te zijn in de strijd om talenten. Al met al een flinke lijst waar iedere organisatie in meer of mindere mate mee te maken krijgt. Is jouw organisatie al future proof op dit gebied? In het lerend netwerk mobiliteit en flexibiliteit ondersteunen we je graag om dit voor elkaar te krijgen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over lerende netwerken? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.