Spring naar content

Jobcraften

De bewegelijke werknemer

Benut de sterktes van jouw team en haar individuen

Ons werk verandert continu, we staan voor grote uitdagingen.  Corona heeft gemaakt dat er al aan ons werk gecraft is. De werkomstandigheden zijn veranderd en voor vele van ons ziet de inhoud van het werk er ook wat anders uit. Juist in tijden waarin werk verandert, taken tijdelijk stilliggen en flexibiliteit in inzetbaarheid nodig is, kan Jobcraften behulpzaam zijn. In tegenstelling tot de crafting die de gevolgen van Corona realiseert, gaan we bij Jobcraften uit van de kwaliteiten, sterke kanten en de  belangstelling van teamleden, dus vanuit een positieve benadering. Dat geeft een andere dynamiek en energie, waarbij het elkaar goed kan ondersteunen. 

Tevens wisselen we in de sport, onder andere vanwege de (vaak) beperkte doorstroom mogelijkheden, niet vaak van team. Extra belangrijk dus om dat team zo gemotiveerd, betrokken en wendbaar mogelijk te houden om de telkens nieuwe uitdagingen waar de sector Sport voor staat zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Het is en blijft belangrijk om hier als individu en organisatie slim en snel op in te spelen. Jobcraften kan hierin ondersteunen. 

Jobcraften

Door het toepassen van een taak diagnose gaan we aan de slag met het ontleden van de werkzaamheden en het experimenteren met verschillende facetten die voor het werk belangrijk zijn. Jobcraften zorgt voor bewustwording, zelfinzicht en bij craften in teamverband ook inzicht in de ander. Dat maakt dat je onderling en in samenspraak met je leidinggevende bestaande taken kunt herverdelen en nieuwe taken beter kunt indelen. Met als doel dat iedereen er een beter gevoel aan overhoudt.  Daarnaast leert het teamleiders en HR-professionals op een andere manier te kijken naar (team)werk. 

In deze workshop ga je met jouw team aan de slag met het analyseren van de werkzaamheden, het prioriteren van de werkzaamheden en het (her)inrichten van taakverdelingen. 

Meer informatie

Jobcraften wordt incompany aangeboden voor jouw team, meerdere teams of de gehele organisatie. De workshop wordt mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en een ESF subsidie voor het versterken van de duurzame inzetbaarheid in de sport. Indien je onder de werkingssfeer van het arbeidsmarktfonds in de sport valt, is deze workshop voor jouw organisatie kosteloos. 

We hebben een PDF opgesteld die uiteenzet wat jobcraften is en wat het niet is. Wanneer Jobcraften het best ingezet kan worden, wat de voordelen voor de organisatie zijn, evenals praktische informatie als hoe ziet een workshop eruit, de tijdsinvestering, aantal deelnemers.

PDF Informatie voor werkgevers

Vragen of advies? 

Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.