Spring naar content

Versterking eigen regie

De bewegelijke werknemer

Kies jouw eigen arbeidsvoorwaarden

Gezien je het grootste gedeelte van je leven werkt, heeft ieder team en individu zijn eigen behoeftes en verwachtingen als het aankomt op de inrichting van het werk en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Maar hoe vaak krijg je hier echt de ruimte of tijd voor? Of zelfs de financiële middelen? Met de CAO Sport 2019-2020 is daar verandering in gekomen, er is namelijk ingezet op het organiseren van keuzebudgetten voor werknemers. Deze budgetten kunnen worden ingezet om de zelfregie van werknemers te versterken (en daarmee de duurzame inzetbaarheid te verhogen). Om jou en jouw team te helpen bij het versterken van jullie persoonlijke regie starten we in 2020 met de pilot keuzebudgetten.

Op dit moment zijn we druk bezig met het vormgeven van de Pilot keuzebudgetten. Samen met een tiental organisaties uit de sector sport wordt gekeken hoe door middel van deze budgetten de eigen regie van de werknemers vergroot kan worden. In samenwerking met Tasper wordt een online omgeving gecreëerd waar werknemers en werkgevers meer inzicht krijgen in hun mogelijkheden met betrekking tot hun individuele budget. Zo krijgt de medewerker de mogelijkheid om keuzes te maken die beter passen bij zijn persoonlijke behoeftes op elk gegeven punt in zijn professionele carrière.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de de pilot? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.