Spring naar content

Coaching op afstand: CoachNetwerk

Terug

Er is in korte tijd veel veranderd voor ons allemaal. Thuiswerken roept soms onzekerheden en spanningen op, dilemma’s die medewerkers niet altijd alleen op kunnen lossen. Extra (mentale) ondersteuning kan dan het verschil maken. In samenwerking met mantelpartner CoachNetwerk is een Helpdesk ‘Coaching op afstand’ ingericht om medewerkers te ondersteunen in deze lastige periode. Kunnen jouw medewerkers ook (extra) ondersteuning gebruiken om om te gaan met de onzekerheden en spanningen die deze tijd met zich meebrengt, dan is het aanbod van CoachNetwerk wellicht wat voor jouw organisatie! 

Wat houdt het in?

Indien jouw medewerkers gebruik willen maken van dit aanbod, dan kunnen zij – via de Helpdesk – éénmalig een uur inplannen om met één van de coach professionals van CoachNetwerk te werken aan de onderstaande thema’s. Het gesprek vindt plaats via Skype/Zoom/Team/telefonisch. De coach professionals geven medewerkers handvatten waar ze snel mee aan de slag kunnen gaan.

De thema’s

  • Mijn team aansturen vanuit huis.
  • Werken terwijl mijn gezin alle aandacht vraagt. 
  • Hoe hou ik focus en de juiste communicatie met mijn collega’s? 
  • Hoe hou ik focus en de juiste communicatie met mijn (thuiswerkende) medewerkers?
  • Hoe hou ik mezelf gemotiveerd?
  • Hoe kan ik me voorbereiden op mogelijk baanverlies?
  • Ik voel me eenzaam en mis mijn collega’s en werkomgeving. 
  • Ik heb het gevoel dat ik geen wezenlijke bijdrage lever. 
  • Anders nl………………

Wat is de investering per coach-uur?
In de mantelovereenkomst hanteert CoachNetwerk voor medewerkers normaal een tarief van € 180,- en voor leidinggevende/directie € 260,- per coach-uur. CoachNetwerk heeft voor de leden van de WOS een tijdelijk aanbod gecreëerd, waardoor je nu voor een medewerker € 90,- en voor leidinggevende/ directie € 120,- per coach-uur betaalt. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden alleen gedurende de periode waarin de maatregelen van het RIVM (afstand houden en thuiswerken) van kracht zijn. Voor reguliere coachingsvragen (die niet samenhangen met bovengenoemde thema’s) gelden de gebruikelijke tarieven uit onze mantelovereenkomst. 

Aanmelden en voorbeeldformulier

Wil je gebruik maken van het aanbod? Dan kan je gebruikmaken van onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie over het aanbod kan je contact opnemen met José Mark via 06 4682 1272 of jose.mark@coachnetwerk.nl

Aanmeldformulier Coaching op afstand