Spring naar content

Margo Vliegenthart

Terug

Personalia
Margo Vliegenthart
18 juli 1958

Loopbaan

 • 1980 – 1983      Bestuurslid Jonge socialisten in de PvdA, laatste 2 jaar Voorzitter en q.q. lid van het Partijbestuur van de PvdA 
 • 1983 – 1987      Beleidsmedewerker Welzijn Volksgezondheid en Cultuur Tweede Kamerfractie PvdA 
 • 1987 – 1998      Tweede kamerlid voor de PvdA
 • 1989 – 1990       Voorzitter parlementaire onderzoekscommissie naar het functioneren van de kinderbescherming
 • 1989 – 1994       Lid van het dagelijks fractiebestuur van de PvdA belast met portefeuille personeel en financiën;
 • 1994 – 1997       Voorzitter fractiegroep Sociaal economisch-financieel beleid lid fractiebestuur
 • 1997 – 1998       Vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie PvdA 
 • 1998 – 2002        Staatssecretaris voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, portefeuille AWBZ, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdbeleid/jeugdzorg, kinderopvang, arbeidsmarktbeleid, sport, sociaal beleid 
 • 2003 – 2005      Eigen bedrijf Margo Vliegenthart Beleid en Bestuur 
 • 2002 – 2007      Voorzitter MBO Raad 

Nevenfuncties

 • 2012 – heden    Lid Raad van toezicht Topsportcommunity, initiatief van Pieter van den Hoogenband
 • 2012 – heden    Lid Raad van Nesteliers , Koninklijke Marechaussee
 • 2015 – heden    Voorzitter SER overleggroep Algemene Voorwaarden Zorg
 • 2016 – heden    Lid commissie Duurzaam golf, van de NGF
 • 2017 – heden    Lid Raad van Advies Alliantie voeding in de zorg
 • 2017 – heden    Voorzitter De Binnenhof cricket en golfclub
 • 2018 – heden    Lid commissie Public affairs van de NGF

 • 2002 – 2005      Vice-voorzitter Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
 • 2002 – 2003     Lid Restructuring Commission ISU (Internationale Schaats Unie)
 • 2003 – 2005     Lid Raad van Advies Stichting Internationale Baseball-evenementen, verantwoordelijk voor organisatie EK 2004 en Olympisch Kwalificatietoernooi en WK 2005
 • 2003 – 2006     Lid Raad van Advies Sport Bestuur en Management
 • 2005 – 2008     Lid Raad van Advies Rabo Wielerploegen
 • 2008 – 2012     Voorzitter Raad van Commissarissen RABO Wielerploegen
 • 2011 – 2014     Voorzitter stuurgroep Sectorplan Sportonderzoek en Ontwikkeling
 • 2007 – 2012     Lid Raad van Commissarissen PGGM N.Y. en lid audit commissie  

Opleidingen

 • 1977                   Examen gymnasium beta aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht 
 • 1997 – 1983      Studie psychologie RU Utrecht (niet afgerond vanwege politieke activiteiten)