Spring naar content

UWV lanceert nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Terug

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers doen er goed aan de nieuwe versie in gebruik te nemen.

Werkwijzer Poortwachter
In de Werkwijzer Poortwachter (pdf) kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen actuele informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. De richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden. Ook staat in het document hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen.

Quick Startdocument
Daar waar de Werkwijzer Poortwachter een bredere doelgroep heeft en vrij uitgebreid is, heeft het UWV een aanvullend document ontwikkeld specifiek voor werkgevers, het Quick Startdocument (pdf). Een vier pagina tellend document dat voor de werkgever inzichtelijk maakt welke stappen deze dient te nemen en om de verantwoordelijkheden als werkgever te benadrukken.

Vragen of advies?
Heb je als sportorganisatie vragen ten aanzien van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met de WOS. Wij helpen je graag verder.