Spring naar content

Eigentijdse arbeidsvoorwaarden in de sport!

Terug

Duurzame Inzetbaarheid is ook in 2020 het hoofdthema op het gebied van HR. Ook in de sport zijn we hier druk mee bezig. Niet alleen door zelf regelmatig te sporten, maar ook beleidsmatig! Afgelopen jaar zijn wij met een tiental enthousiaste sportorganisaties een pilot Duurzame Inzetbaarheid gestart voor de invoering van 2 verschillende individuele budgetten voor werknemers. Het doel van de pilot is om met de deelnemende organisaties te onderzoeken of de invoering van eigentijdse arbeidsvoorwaarden/ bovengenoemde budgetten werken in onze sector. Eigentijdse arbeidsvoorwaarden zien op meer zelfregie voor werkgever én werknemer, zodat arbeidsvoorwaarden maximaal aansluiten bij de behoeften van de organisatie en individuele werknemers. De bevindingen van de pilot zullen uiteindelijk worden meegenomen in het bepalen van het mandaat voor de nieuwe CAO 2021+. In deze update een korte samenvatting van de acties die wij al hebben uitgevoerd (en nog gaan uitvoeren).

Wat wordt in de pilot getest?                                                  

Wij testen in de pilot twee budgetten. Het inzetbaarheidsbudget en het persoonlijk keuzebudget. In de onderstaande tabel een korte uitleg van de twee budgetten: 

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Op basis van de gepresenteerde plannen (eind 2018) hebben ruim 10 organisaties zich aangemeld om deel te nemen aan de pilot. Vervolgens zijn wij begin 2019 langs gegaan bij deze organisaties. Door langs te gaan kregen we al een eerste indruk van de wensen van de pilot organisaties. Naast de individuele gesprekken/vragenlijsten vonden ook veel deelnemers het leerzaam om in gezamenlijke sessies aan de slag te gaan met het inzetbaarheidsbudget en persoonlijk keuzebudget. Door samen op te trekken konden organisaties met elkaar de ‘spelregels’ bedenken onder begeleiding van een deskundige (Wat te doen met het budget van werknemers die uit dienst gaan? Waar mogen werknemers hun budget aan besteden? enz.). Nu de spelregels/ regelingen zijn vastgesteld, zijn we momenteel bezig met de (technische) ontwikkeling van een laagdrempelige en aantrekkelijke online tool. 

Wat gaan we het komende jaar doen? 

De verwachting is dat de projectgroep in het eerste kwartaal nog druk bezig is met de inrichting van de tool (ontwikkeling software), zodat de pilotorganisaties vanaf april t/m december 2020 kunnen oefenen met de twee budgetten. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen van de pilotorganisaties. U kunt er gerust op zijn dat wij deze ervaringen t.z.t. graag met de rest van de sector zullen gaan delen. 

Om de rest van de sector volgend jaar zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in dit traject organiseren wij in het voor- en najaar (in samenwerking met Zilveren Kruis) twee bijeenkomsten over Duurzame Inzetbaarheid, waarin u – naast de stand van zaken in de pilot – wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op dit thema. Daarnaast zullen we u via deze nieuwsbrief blijven informeren over de voortgang van de pilot.

Uiteraard kunt u bij vragen over de pilot of over dit thema contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl 026-4834450.