Spring naar content

Juist in tijden waarin werk verandert, taken tijdelijk stilliggen en flexibiliteit in inzetbaarheid nodig is, is Jobcraften behulpzaam. Via Samen Presteren – en de verkregen ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid – kun je nu je organisatie kosteloos laten Jobcraften. We organiseren de workshop incompany voor jouw team, voor meerdere teams of voor je gehele organisatie.

Lees meer

Na de succesvolle pilot van de zomer hebben de WOS en Goodhabitz besloten de samenwerking voort te zetten en verder uit te bouwen! Deze zomer kregen medewerkers in de sportsector al de kans om kennis te maken met het ruime en veelzijdige aanbod van trainingen dat Goodhabitz. Daarop heeft de WOS een vervolg overeenkomst afgesloten met GoodHabitz om de leden van de WOS in de gelegenheid te stellen om ook in 2021 gebruik te kunnen blijven maken van het online platform.

Lees meer

Sinds de uitbraak van het Coronavirus werkt het gros van de werknemers thuis. Daarop heeft het kabinet bepaald dat de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zoals sommige werknemers voor de uitbraak ontvingen, onbelast mag worden doorbetaald tot in ieder geval 1 januari 2021.

Lees meer

Sinds 2019 dragen uw werknemers premie af aan de Stichting PAWW zodat zij (mogelijk) aanspraak kunnen maken op een extra jaar WW bij werkloosheid. Uw organisatie valt onder de zogenaamde PAWW regeling omdat sociale partners daarover afspraken hebben gemaakt. Deze afspraak vindt u in artikel 45 van de CAO Sport 2019-2020. De premie voor 2021 bedraagt 0,5% (van het bruto maximumdagloon per werknemer). De WOS adviseert u uw werknemers hierover te informeren.

Lees meer

Vanaf 1 december komen 50.000 ontwikkeladviezen beschikbaar die gevolgd kunnen worden bij een gecertificeerd en aangesloten loopbaancoach. Via onze samenwerkingspartner CoachNetwerk kun je voor je medewerkers gebruik maken van het gratis ontwikkeladvies. Het ontwikkeladvies heeft een waarde van 700 euro en maakt onderdeel uit van het kabinetsprogramma “NL leert door”. Er is grote vraag naar en het is zaak om een medewerker – of jezelf – in verband met voorinschrijving z.s.m. aan te melden.

Lees meer

De WOS organiseert voor directie en leidinggevenden op 24 november a.s. een lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. De eerste online sessie staat in het teken van bevlogen leiderschapsontwikkeling en hoe je kunt komen tot eigen regie. Ons doel is je niet alleen te inspireren met nieuwe inzichten en tips, maar jou vooral te voorzien van hulpmiddelen waarmee je direct aan de slag kunt. Er zijn 15 (online) plekken beschikbaar. Meld je dus snel aan.

Lees meer

Na het succes van de eerste edities van de opleiding de Sport van Morgen gaat begin 2021 de nieuwe editie van start. Vanwege het succes van de vorige edities verwachten we ook nu weer veel aanmeldingen. Voor deze editie zijn 30 plekken beschikbaar en graag willen we alle medewerkers in de sport uitnodigen zich in te schrijven. De deadline voor inschrijving sluit dinsdag 19 januari om 18.00u.

Lees meer

Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande 30%-regelingen was destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze overgangsregeling eindigt 1 januari 2021.

Lees meer

De maatregelen tegen het coronavirus hebben voor iedereen grote gevolgen. De buurtsportcoach zet zich in om burgers fit, gezond en vitaal te houden. Om deze bewegingbrengers hierin te ondersteunen is het ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties in het leven geroepen. De WOS heeft binnen het ondersteuningsprogramma in samenwerking met haar achterban en overige stakeholders een loopbaanpad ontwikkeld waarin vier typen buurtsportcoaches worden onderscheiden.

Lees meer

De WOS heeft heeft een samenwerking gesloten met Sportaccountant. De samenwerking richt zich op het verbeteren van de fiscale ondersteuning en begeleiding van aangesloten sportbonden en sportorganisaties op vraagstukken die ontstaan uit arbeidsverhoudingen.

Lees meer