Spring naar content

Op 12 november maken alle zorgverzekeraars hun premies en zorgverzekeringen voor het komende jaar bekend. Leden van de WOS kunnen gebruik maken van het collectiviteitskorting op hun zorgverzekering. De WOS heeft hiervoor overeenkomsten gesloten met Zilveren Kruis en met VGZ. Voor volgend jaar worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in dit aanbod. In dit artikel lees […]

Lees meer

In de CAO Sport 2019-2020 is op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om algemenearbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven voor de eigen organisatie. De voorwaarde hiervoor is dat tussen werkgevers en werknemers goede medezeggenschap plaatsvindt. Sociale partners willen u graag ondersteuning bieden bij de totstandkoming van maatwerkafspraken. Daarom onderzoeken wij hoe werkgevers én werknemers […]

Lees meer

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de ontwikkelingen van het pensioen. Specifiek hebben de ontwikkelingen rondom het korten van de pensioen meermaals de krantenkoppen en het nieuws gehaald. Alle grote pensioenfondsen lopen momenteel risico dat zij mogelijk op korte termijn moeten gaan korten op de pensioenen. Dit geldt dus niet alleen […]

Lees meer

Na een intensieve  voorbereidingsperiode hebben Samen Presteren en Tasper het definitieve contract getekend. Sociale partners (Werkgevers in de Sport, FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie) werken hierbij samen aan de ambitie om de arbeidsmarkt in de sportsector te vernieuwen en verder te professionaliseren. Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn hierop een mooi aanvulling. De komende […]

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet kan mogelijk gevolgen hebben voor u en uw organisatie. De Wab heeft onder andere invloed op: oproepovereenkomsten, ketenbepaling, payrolling, transitievergoedingen, ontslagrecht en ww-premies. In dit bericht treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.  Cumulatiegrond Door […]

Lees meer

Op 28 november vindt weer de algemene ledenvergadering van de WOS plaats. Graag willen wij je vragen om alvast de datum in de agenda te zetten. Binnenkort ontvangen leden van de WOS de officiële uitnodiging. De precieze tijden en locatie zullen in de uitnodiging worden vermeld. 

Lees meer

Vacature juridisch beleidsadviseur De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) is op zoek naar een Juridisch Beleidsadviseur/ Consultant Sport (32 uur per week). Als Juridisch Beleidsadviseur/ Consultant Sport geef je leiding aan of participeer je inverschillende projecten op het brede gebied van arbeidsvoorwaarden. Deze projecten zijn organisatieoverstijgend en hebben impact op de hele sportsector, hierdoor lever […]

Lees meer

Afgelopen zomer gaf bestuursvoorzitter Margot Vliegenthart een interview aan Sport Knowhow XL over haar indrukwekkende carrière, het voorzitterschap van de WOS en haar visie op de toekomst van de organisatie. Margo Vliegenthart (61) werd onlangs benoemd tot voorzitter van de Werkgevers in de Sport (WOS). De voormalig PvdA-politica bekleedde in het verleden meerdere bestuursfuncties in […]

Lees meer

Begin september is de nieuwe sportwerkgever.nl live gegaan. Gedurende de zomer is er hard gewerkt om de website te voorzien van een nieuwe ontwerp met passende nieuwe look and feel. Ook op de nieuwe website vind je alles rondom goed werkgeverschap in de sport.  Op sportwerkgever.nl is natuurlijk de CAO Sport terug te vinden, maar […]

Lees meer

Naar aanleiding van een wetswijziging die door minister Bruins (Medische Zorg) is doorgevoerd gaat de collectiviteitskorting op de basisverzekering omlaag. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de wettelijke vastgestelde maximale korting 5%. Eerder was dit 7,5%. Zilveren Kruis gaat de ‘niet gebruikte korting’ gebruiken voor een verlagend effect op de premie van de basisverzekering. Hoe dit […]

Lees meer