Spring naar content

STAP-budget voor ontwikkeling werknemers

Terug

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers gebruik maken van een nieuw scholingsbudget van de overheid, genaamd het STAP-budget . Het STAP- budget staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het betreft een ontwikkelbudget van € 1.000,- inclusief BTW  per werknemer, hetgeen zij in 2022 kunnen aanvragen om een cursus, opleiding of training te volgen. Doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers. In dit bericht vind je relevante informatie en tips aan rondom de STAP-subsidie. 

Hoe kan een werknemer een STAP- subsidie verkrijgen? Welke opleidingen en cursussen vallen onder de subsidie? En wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Hoe kan een werknemer STAP subsidie verkrijgen?
De aanvraag van het STAP-budget gaat via de website van het UWV en dient te worden gedaan voor aanvang van de gekozen opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het bedrag tot een maximum van € 1000,- direct aan de opleider betalen. 

Welke opleidingen, cursussen en trainingen vallen onder deze subsidieregeling?
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt aan een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Daarin kunnen werkgevers en werknemers straks zoeken naar gewenste opleidingen. Alleen de opleidingen in het register zijn subsidiabel. Als een opleiding, cursus of training meer dan €  1.000,- kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. De overheid ziet de subsidie als een extra stimulans. 

Timing?
Per jaar kan de medewerker éénmaal een STAP-budget toegekend krijgen voor 1 opleiding. Om ervoor te zorgen dat de subsidiepot niet direct op is, is ieder jaar opgedeeld in aanvraag tijdvakken van 2 maanden.  Op STAP-budget.nl is een overzicht van de tijdvakken van 2 maanden te vinden en de bijbehorende periodes waarin de werknemer de opleiding moet starten.

Let op: de opleiding moet starten binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin de werknemer de aanvraag heeft gedaan. En niet eerder dan 4 weken na de subsidieaanvraag. 

Maximumbudget: wie het eerst komt…
Er is een maximum verbonden aan het totale STAP- budget. In 2022 is er per aanvraagtijdvak van twee maanden maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar. Het totale subsidiebudget van STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Als het maximum eenmaal is bereikt, kan de werknemer geen subsidie meer krijgen voor dat tijdvak. Van eerdere subsidieregelingen weten we dat het snel kan gaan met het budget.

Tip:  Zorg voor goede voorlichting naar je werknemers, zodat zij bij aanvang van het tijdvak klaarzitten met een STAP-aanmeldingsbewijs van een STAP-opleiding. 

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?
Opleiding en ontwikkeling van je werknemers zorgt ervoor dat je hen mogelijk beter en breder in kunt zetten wat ten goede kan komen aan de motivatie en betrokkenheid bij de organisatie en het behalen van de doelstellingen. 

Tip: Zorg er in ieder geval voor dat werknemers op de hoogte zijn van het nieuwe STAP-budget. Neem zelf ook eens een kijkje op STAP-budget.nl voor de opleidingen, cursussen en trainingen voor jouw werknemers waarvoor het STAP-budget ingezet kan worden. Bespreek scholing en ontwikkeling in de (formele) gesprekken met je werknemers. Geef waar nodig een aanvulling op het STAP-budget door hier het verplichte opleidingsbudget (artikel 34 CAO Sport) voor te benutten. 

Tips en meer informatie:

  • Nieuws rondom het STAP-budget wordt gedeeld op https://www.stap-budget.nl. Op deze website vind je een verdiepende FAQ. Ook zul je de aankomende maanden steeds meer opleidingen op deze site vinden waarvoor het STAP-budget benut kan worden. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
  • De volledige regeling, met alle voorwaarden, bedragen en data, is te vinden in de Staatscourant.
  • Een samenvatting van de regeling is te downloaden in dit leaflet.

Let op: Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Die aftrekpost kunnen werknemers en ondernemers nog benutten tot en met de aangifte voor het jaar 2021.