Spring naar content

Teleurstellend weinig aandacht voor sport in het regeerakkoord

Terug

Op woensdag 15 december hebben coalitiepartijen na maanden onderhandelen het regeerakkoord gepresenteerd. De partijen laten zien dat ze veel ambities hebben voor kinderopvang, onderwijs en klimaat en daar ook in willen investeren. Echter, sport ontbreekt bijna volledig in de plannen voor de komende kabinetsperiode. Als WOS vinden wij dit teleurstellend en roepen wij Kamerleden op om alsnog te pleiten voor significante investeringen in de sector. 

Dat sport en bewegen een essentiële bijdrage levert aan de volksgezondheid is evident. De afgelopen 2 jaar heeft de COVID-19 pandemie eens te meer laten zien dat sport en bewegen een essentieel onderdeel is van onze maatschappij: sport dient enerzijds als preventieve oplossing voor de immer stijgende zorgkosten, en draagt anderzijds ook direct bij aan de kwaliteit van leven. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat elke euro die wordt geïnvesteerd in sport en bewegen een ‘social return on investment’ van 2,5 oplevert.

Coalitiepartijen kiezen ervoor om de verschillende adviezen van de sector, de Nederlandse Sportraad en haar eigen beleidsprioriteit naast zich neer te leggen. De Nederlandse Sportraad adviseerde in haar advies ‘De opstelling op het speelveld’ om significant in de sector te investeren, een sportwet op te stellen en een verantwoordelijk bewindspersoon sport aan te wijzen om op stelselmatige wijze veranderingen te realiseren die op de lange termijn winst opleveren voor zowel de sport als de maatschappij. Door te investeren in sport en bewegen wordt bewegingsarmoede teruggedrongen, stabiliteit en structuur geboden aan de sport en het vitaler en gezonder maken van Nederland. Tevens is in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beleidsprioriteit te lezen dat zij meer werk willen maken van een betere gezondheid, sport cruciaal is voor nu én in de toekomst en dat het de verantwoordelijkheid is van de minister om de sport en beweeg infrastructuur te financieren. 

Het is daarom teleurstellend en moeilijk te begrijpen dat sport en bewegen nagenoeg niet voorkomt in de plannen voor een sterk en vitaal Nederland. Wij hebben Kamerleden gister dan ook opgeroepen om in het Kamerdebat over het regeerakkoord te pleiten voor significante investeringen in de sector. Dit komt tegemoet aan de roep vanuit de sector om sportorganisaties te ondersteunen om Nederland gezond en vitaal te houden. 

Over de WOS (Werkgevers in de Sport)
Als WOS willen wij iedereen laten genieten van sport. Wij dragen bij aan een professionele, sterke sportsector door sportorganisaties te ondersteunen bij hun werkgeverschap. Dit doen wij met deskundig advies, daadkrachtige dienstverlening en door onze kennis en visie actief te delen met de sportsector en onze stakeholders. Want de mensen in de sportorganisaties maken volgens ons het verschil.