Spring naar content

WOS en IND verlengen samenwerking

Terug


Werkgevers in de Sport (WOS) en de IND hebben op vrijdag 5 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierdoor ontstaan korte lijnen en snellere procedures. De samenwerking wordt voor 5 jaar verlengd.

Topsporters, trainers, (bonds)coaches en bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten van buiten de EU die in Nederland de sportsector komen versterken, hebben verblijfs-  en tewerkstellingsvergunningen nodig. De WOS dient de aanvragen voor deze vergunningen in namens sportverenigingen en sportbonden. Dit werkt effectief en efficiënt. Door de ervaring en kennis van de WOS ontvangt de IND duidelijke en meestal complete aanvragen. Hierdoor kan de IND snel een beslissing nemen. Sinds 2009 werken de WOS en de IND nauw samen.  

Eén ingang
De IND heeft de WOS als centraal aanspreekpunt voor deze aanvragen en de WOS heeft een vast contactpersoon bij de IND. Edwin Koop, die namens de IND de overeenkomst ondertekende: ´De IND wil meer werken aan relaties met zijn stakeholders. Dit betekent onder meer dat de stakeholders één ingang bij de IND krijgen waardoor snel geschakeld kan worden. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Door de korte lijnen kan de IND ook makkelijker feedback ophalen en het werk blijven verbeteren.´

Snel aanvraagproces
Marc Elffers tekende de overeenkomst namens de WOS: ´Als WOS staan wij voor goed werkgeverschap. Daar hoort bij dat buitenlandse medewerkers beschikken over de juiste vergunningen en arbeidsvoorwaarden. De samenwerking met de IND biedt ons een vast aanspreekpunt, waar we met al onze hulpvragen terechtkunnen. Zo houden wij in een dynamische sector de snelheid in het aanvraagproces zonder dat we de kwaliteit van dienstverlening uit het oog verliezen.´