Spring naar content

De WOS heeft in samenwerking met Zilveren Kruis een nieuwe partner gevonden in HC Health. Op donderdag 16 januari volgde de officiële ondertekening van deze overeenkomst door Marc Elffers (WOS) en Sander de Casparis (HC Health).

Lees meer

Na een onderzoeksperiode van 3 jaar is het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport afgerond. Samen met 20 nationale coördinatoren en 5 Europese netwerkorganisaties is voor het eerst omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in de sport op nationaal en Europees level.

Lees meer

In 2018 heeft de WOS een nieuwe functieniveaumatrix (FNM) ontwikkeld. De functieniveaumatrix is een hulpmiddel voor sportorganisaties om op een inzichtelijke wijze met functie-indeling en functiewaardering om te gaan. De FNM is voor iedereen toegankelijk en helpt bij de inrichting/ actualisatie van uw functiegebouw. In veel sportorganisaties bestaat de behoefte om een zekere rangorde van […]

Lees meer

Duurzame Inzetbaarheid is ook in 2020 het hoofdthema op het gebied van HR. Ook in de sport zijn we hier druk mee bezig. Niet alleen door zelf regelmatig te sporten, maar ook beleidsmatig! Afgelopen jaar zijn wij met een tiental enthousiaste sportorganisaties een pilot Duurzame Inzetbaarheid gestart voor de invoering van 2 verschillende individuele budgetten […]

Lees meer

Met de feestdagen voor de deur kijken wij terug op mooi en bewogen jaar vol nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Een kleine greep van deze ontwikkeling uit 2019: Begin 2019 is de nieuwe CAO Sport 2019-2020 in werking is getreden; De Europese Commissie heeft een van de projecten (Ticket2Mobility in Sport) waarin de WOS heeft deelgenomen […]

Lees meer

WOS & Fanbased hebben in opdracht van Samen Presteren samen een vernieuwende opleiding ontwikkeld gericht op persoonlijke groei en leiderschap. Ga samen met collega’s uit de sport de uitdaging aan om jezelf verder te ontwikkelen op de voor jou relevante thema’s. Word fan van jezelf, je team en organisatie. Daarmee maak je impact in jouw vakgebied; de sport van morgen!

Lees meer

Het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de premie voor 2020 bekend gemaakt. Zij volgen hierin het advies van de Pensioenraad. De pensioenpremie voor 2020 blijft zoals het er nu voorstaat gelijk, namelijk 23,5% met een opbouwpercentage wat 1,75% bedraagt. Voor meer informatie over de pensioenpremie van PFZW voor 2020, klik hier. Ben […]

Lees meer

Op 12 november maken alle zorgverzekeraars hun premies en zorgverzekeringen voor het komende jaar bekend. Leden van de WOS kunnen gebruik maken van het collectiviteitskorting op hun zorgverzekering. De WOS heeft hiervoor overeenkomsten gesloten met Zilveren Kruis en met VGZ. Voor volgend jaar worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in dit aanbod. In dit artikel lees […]

Lees meer

In de CAO Sport 2019-2020 is op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om algemenearbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven voor de eigen organisatie. De voorwaarde hiervoor is dat tussen werkgevers en werknemers goede medezeggenschap plaatsvindt. Sociale partners willen u graag ondersteuning bieden bij de totstandkoming van maatwerkafspraken. Daarom onderzoeken wij hoe werkgevers én werknemers […]

Lees meer

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de ontwikkelingen van het pensioen. Specifiek hebben de ontwikkelingen rondom het korten van de pensioen meermaals de krantenkoppen en het nieuws gehaald. Alle grote pensioenfondsen lopen momenteel risico dat zij mogelijk op korte termijn moeten gaan korten op de pensioenen. Dit geldt dus niet alleen […]

Lees meer