Spring naar content

Vervolgtraject: ‘Versterken duurzame dialoog’

Terug

Een duurzame dialoog tussen leidinggevende en werknemer is van essentieel belang om persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren, werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren. Een moderne HR-cyclus kan voor leidinggevenden en werknemers hierbij als hulpmiddel worden ingezet. 

Transitie naar flexibele en wendbare sportorganisaties
Sociale partners krijgen vanuit hun achterban het signaal dat de traditionele HR-cyclus (planning, voortgang en beoordeling) aan vernieuwing toe is omdat een dergelijke HR-cyclus bij veel organisaties niet langer past. De vraag die blijft bestaan is: Wat komt ervoor in de plaats?

Behoeftepeiling 
Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben sociale partners in het voorjaar een behoeftepeiling uitgezet.  45 (sport)werkgevers hebben meegewerkt aan deze behoeftepeiling, waardoor inzicht is verkregen in de huidige en gewenste situatie ten aanzien van dit onderwerp. Diverse thema’s kwamen aan bod, zoals (1) de frequentie en inhoud van de gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers, (2) de rolverdeling (eigen regie), (3) de handvatten waarover leidinggevenden beschikken, (4) de kennis, vaardigheden en competenties van leidinggevenden en de rol van HR/ directie. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd in het P&O platform.  

Hoe ziet het vervolg eruit? 
In het najaar van 2021 gaan we samen met een aantal sportwerkgevers aan de slag om aan de hand van de input uit de behoeftepeiling (en met de expertise van een externe partij) een ondersteuningsaanbod te creëren. Op deze manier hopen wij praktische handvatten aan te bieden, zodat jouw organisatie in staat is om een passende HR-cyclus in te richten, welke leidt tot het versterken van een duurzame dialoog tussen leidinggevende en werknemer. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl/ 026 483 44 50.