Spring naar content

WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

Terug

Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%.

Verlaging van ruim 2 procentpunt
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaalt u een lage WW-premie of een hoge WW-premie voor uw werknemers. Beide premiepercentages worden vanaf 1 augustus 2021 met 2,36 procentpunt verlaagd. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, gelden de percentages vanaf 16 augustus 2021.

Waarom deze verlaging?
De premieverlaging komt in plaats van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hiermee konden investerende werkgevers korting krijgen op loonheffingen. Het kabinet schrapte die regeling kort geleden, omdat de Europese Commissie niet op tijd goedkeuring kon geven. Om werkgevers tegemoet te komen, zijn de WW-premies daarom nu voor de rest van het jaar verlaagd.

Bekijk de actuele WW-premies