Spring naar content

Prinsjesdag 2021 – investeringen sector sport blijven uit

Terug

Gister was het de derde dinsdag van september en dat betekent dat de kabinetsplannen voor het jaar 2022 gepresenteerd werden. Naast het uitspreken van de Troonrede door Koning Willem-Alexander, bood demissionair minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2022 aan de Tweede Kamer aan.

Ruim 6 maanden na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet en het lijkt ook nog wel een tijd te gaan duren. Dit heeft geresulteerd in een beleidsarme Rijksbegroting voor 2022. Het kabinet doet alleen investeringen die niet kunnen wachten. De Rijksbegroting voor 2022 bevat nauwelijks extra investeringen voor de sport.

Sport als preventieve oplossing voor de immer stijgende zorgkosten was wellicht ‘een noodzakelijke investering’, maar dat heeft het demissionaire kabinet niet zo gezien. Een gemiste kans. Het kabinet kiest er helaas niet voor om nu te investeren in de toekomstige gezondheid van de Nederlander. De WOS maakt zich zorgen over de financiële situatie van sportorganisaties. Kunnen zij wel toekomstbestendig sport blijven aanbieden?

Tegelijkertijd is het ook redelijk om te begrijpen dat de ambitieuze adviezen van de Nederlandse Sportraad (investeer significant meer in sport, maak een sportwet en stel een bewindspersoon ‘sport’ aan) wel echt een brug te ver zijn voor een demissionair kabinet. In de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de volgende beleidsprioriteit te lezen: Meer werk maken van een betere gezondheid via leefstijl en sport is cruciaal nu en in de toekomst. Een van de rollen van minister is het financieren van programma’s die bijdragen aan voor iedereen passende en veilige sport- en beweeginfrastructuur, van internationaal aansprekende sportevenementen, van de ambitie om te behoren tot de beste tien sportlanden ter wereld, van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Kortom, met een demissionair kabinet aan de macht, blijkt de sport niet voor te komen in de (grote) investeringen. Maar er zijn genoeg aanknopingspunten voor een (mogelijk) kabinet Rutte IV om de sport de boost te geven die de sector zo hard nodig heeft. De WOS dringt erop aan dat het toekomstig kabinet de adviezen van de Nederlandse Sportraad alsnog overneemt. Dit zal ontegenzeggelijk leiden tot verdere professionalisering van de sector sport om invulling te geven aan de ambities die er liggen om sport goed, veilig en toekomstbestendig in te richten. In dat kader is het goed om te lezen in de begroting van VWS dat er budget is aangewend om de sector te helpen bij de uitvoering van een plan om de arbeidsmarkt in de sport te versterken. De WOS is reeds in gesprek met VWS om hier verder invulling aan te geven en er zorg voor te dragen dat de belangen van sportwerkgevers worden gewaarborgd.