Spring naar content

Wettelijk minimumloon verhoogd vanaf 1 januari 2022

Terug

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat vanaf 1 januari 2022 omhoog naar 1725 euro per maand. De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 is bekendgemaakt in de Staatscourant.

WML wordt twee keer per jaar vastgesteld
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt twee keer per jaar het wettelijk minimumloon vast. Dit gebeurd per 1 januari en 1 juli van het kalender jaar. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 € 1.725,00 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon (Stb. 1983, 300):

LeeftijdPercentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder100%1725,00398,1079,62
20 jaar80%1380,00318,5063,70
19 jaar60%1035,00238,8547,77
18 jaar50%862,50199,0539,81
17 jaar39,5%681,40157,2531,45
16 jaar34,5%595,15137,2527,47
15 jaar30%517,50119,4523,89
LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1725,00398,1079,62
20 jaar80%1380,00318,5063,70
19 jaar60%1035,00238,8547,77
18 jaar50%862,50199,0539,81
17 jaar39,5%681,40157,2531,45
16 jaar34,5%595,15137,3527,47
15 jaar30%517,50119,4523,89