Spring naar content

Kennisbank

HR van A tot Z

Zoeken
Onderwerpen
Gekozen filters:

30% regeling

Buitenlandse werknemers die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt…
Lees meer

Aan de slag met Diversiteit & Inclusie binnen je organisatie

Naast talloze initiatieven om sporten toegankelijker te maken, is het ook essentieel dat organisaties, bonden en verenigingen divers zijn. De vraag is alleen: hoe? In dit overzicht delen we diverse…
Lees meer

Aansprakelijkheid

Het zal bij uw sportorganisatie maar gebeuren: een medewerker komt ernstig ten val nadat hij op de fiets enkele boodschappen is gaan halen voor de club. En hij stelt de…
Lees meer

Adoptie- en pleegzorgverlof

Mannen en vrouwen kunnen beiden adoptie- en pleegzorgverlof opnemen. Het verlof duurt maximaal 6 weken. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. De werknemer neemt het verlof binnen…
Lees meer

Afwijkende verlofafspraken

De mogelijkheid om van de wet afwijkende verlofafspraken te maken, is voor een sportorganisatie van groot belang. Deze biedt de organisatie en de werknemer een zekere flexibiliteit en de kans…
Lees meer

Agressie en geweld

Agressie en intimidatie komen helaas ook op de werkvloer voor. Het kan gaan om fysieke agressie (schoppen, slaan) of verbale agressie (schelden, discriminatie). Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen…
Lees meer

Algemene handreiking COVID-19

Volgens deskundigen zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of…
Lees meer

Arbeid, zorg en verlofrechten

Sportorganisaties en werknemers vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. Werknemers hebben in bepaalde omstandigheden een wettelijk recht om…
Lees meer

Arbeidsmarktmonitor

Net als de voorgaande edities levert ook de vijfde editie van de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) een schat aan informatie op omtrent de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Aan de monitor…
Lees meer

Arbeidstijden

Arbeidstijden De Arbeidstijdenwet (Atw) is het wettelijk kader voor arbeids- en rusttijden en heeft als doel de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer te waarborgen. Dit wordt bewerkstelligd…
Lees meer

Arbobeleid

1. ArbobeleidArbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw sportorganisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid en verhoogde productiviteit. Het arbobeleid…
Lees meer

Arbodienst

Sinds 2005 hebben organisaties meer keuze in hoe ze zich deskundig laten begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van hun arbo- en verzuimbeleid. Ze kunnen kiezen voor een contract met…
Lees meer

Arbowetgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, ligt primair…
Lees meer

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Elke organisatie is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in zijn vestiging(en) te organiseren en de juiste maatregelen te nemen om in geval van nood handelend te kunnen optreden. Deze zorgplicht…
Lees meer

Belonen en beloningssystemen

Op deze pagina zal worden ingegaan op de mogelijkheden om het gewenste beloningsbeleid van de sportorganisatie te realiseren. Ter ondersteuning tref je hier bovendien informatie aan over de kern en…
Lees meer