Spring naar content

Jaaruren

Terug

Jaaruren

Werken in de sport is voor veel mensen aantrekkelijk. Het is leuk om te doen, want sport is veelal een grote passie van de medewerkers. Werken in de sport betekent ook dat er weleens ’s avonds en in de weekenden moet worden gewerkt. In sommige perioden kunnen de werkzaamheden oplopen als gevolg van seizoensinvloeden en het organiseren van wedstrijden, toernooien en evenementen. In andere perioden is het een stuk rustiger. Een 9-tot-5 baan past daar niet bij.

In de CAO Sport is daarom gekozen te werken met jaaruren. Dat wil zeggen dat de totale arbeidsduur per jaar van een voltijdmedewerker is vastgelegd. Dit biedt werkgevers én werknemers de gelegenheid het werkaanbod en beschikbaarheid van medewerkers beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor werkgevers betekent dit dat in drukke perioden voldoende werknemers beschikbaar zijn. Voor werknemers geldt dat zij werk en privé beter in balans kunnen houden.

Jaaruren als systeem, niet als doel
Een perfecte oplossing dus! Het risico bestaat echter dat de jaarurensystematiek (JUS) als doel in plaats van instrument wordt gezien. Het is namelijk een instrument en geen doel. Met dit instrument kan de werkgever een flexibele inzet van de medewerkers organiseren. Wordt de jaarurensystematiek als doel benaderd, dan verdwijnt de gewenste flexibiliteit als sneeuw voor de zon.

Ter ondersteuning bij de invoering en het gebruik van de JUS zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Voor organisaties die nog niet werken met de JUS is er een stappenplan. Hierin zijn verschillende hulpmiddelen opgenomen die helpen bij de het gebruik van de jaaruren. Deze zijn ook los van het stappenplan te downloaden voor organisaties die reeds met de JUS werken. Let op: Laat u niet afschrikken door de hoeveelheid instrumenten. Het werken met de JUS behoort eenvoudig te zijn. Houd het simpel! Met gezond verstand komt u een heel eind maar de instrumenten dienen als leidraad bij de toepassing van jaaruren.

Als u aan het voortraject staat van de invoering van de jaaruren adviseren we om met de volgende instrumenten in onderstaande volgorde aan de slag te gaan:

 1. JUS in een notendop
  In deze presentatie wordt de gedachte achter de JUS toegelicht en staan concrete voorbeelden van hoe u de jaaruren kunt toepassen. Interessant voor zowel werkgever als werknemer.
 2. Stappenplan JUS
  Dit stappenplan geldt als actieplan voor implementatie van de JUS en is bevat handige instrumenten ter ondersteuning bij het gebruik van de JUS. Voornamelijk bedoeld voor werkgever en leidinggevenden.
 3. Management dilemma’s
  Waar ligt de grens van wat werk is en wat niet? Het bezoeken van een sportevenement buiten werktijden is een dergelijke kwestie die heeft te maken met de cultuur binnen een organisatie. Ook vragen die te maken hebben met zaken als het voorkomen van overbelasting en het omgaan met een urenmentaliteit komen aan bod. Deze kaarten dragen bij aan het bewustzijn van medewerkers en leidinggevenden over verschillende dilemma’s die te maken hebben met de jaarurensystematiek. Door het met elkaar bespreken van de kaarten maakt u -soms gevoelige kwesties- op laagdrempelige wijze bespreekbaar.
 4. Checklist JUS
  Controleer of aan alles is gedacht en of alles is geregeld omtrent de Jus, wie wat heeft gedaan en wanneer het is gebeurd.
 5. Veel gestelde vragen
  Hoe zit dat nu met de JUS en vakantiedagen? Hoe om te gaan met deeltijdcontracten? Is het mogelijk een marge in te bouwen zodat niet op exact 1930 uur hoeft te worden gestuurd? Enkele veel gestelde voorbeeldvragen worden hier beantwoordt.

De instrumenten uit het stappenplan zijn ook los te downloaden. Ze zijn dus niet alleen handig voor organisaties die de JUS nog gaan invoeren maar ook nuttig voor organisaties die al werken met jaaruren! Wellicht worstelt u nog met kwesties die te maken hebben met de JUS. Neem vooral het bovenstaande stappenplan en de checklist door. Mogelijk zijn er zaken die niet of niet juist zijn meegenomen ten tijde van de invoering van de JUS. De instrumenten zijn ook zeer nuttig voor OR en personeelsvertegenwoordiging. Instrumenten die reeds onderdeel zijn van het stappenplan maar ook op zichzelf zeer bruikbaar zijn:

Losse instrumenten:

 • Bepalen van het werkaanbod, op welke wijze?
  Wanneer heeft iemand het ‘druk’? In dit overzicht kunt u per roostereenheid (zoals een afdeling of unit) bepalen hoe het werkaanbod wordt gemeten en wanneer betreffende roostereenheid aanwezig dient te zijn.
 • Werkaanbod in kaart brengen
  Met gebruik van deze schema’s kunt u het werkaanbod van verschillende afdelingen in kaart brengen en krijg u inzicht in op welke momenten er pieken en dalen zijn. Probeer te ‘spelen’ met de JUS door de inzet van medewerkers zo slim mogelijk aan te laten sluiten bij de pieken en dalen in het werkaanbod.
 • Hulptabel jaargesprek
  In deze tabel kunt u met de medewerker gemaakte afspraken overzichtelijk monitoren
 • Checklist (instemmingsverzoek) werktijdregeling
  Voordat u de werktijdregeling ter instemming voorlegt aan de OR of personeelsvertegenwoordiging gaat u met deze checklist na of alle benodigde informatie er in staat.

De ontwikkeling van de instrumenten voor de jaarurensystematiek zijn mogelijk gemaakt door een ESF-subsidie aan het ‘Arbeidsmarktfonds voor de Sport, Samen presteren’. Het fonds ontwikkelt en verzamelt kennis, producten en instrumenten voor de sportsector.

Brochure ‘Flexibel werken met jaaruren’
De WOS heeft een nieuwe brochure ontwikkeld om sportwerkgevers, die jaaruren in de eigen organisatie willen toepassen, te voorzien van betere informatie en ondersteuning. Er wordt uitgegaan van het werkaanbod versus de beschikbaarheid van medewerkers in de sport. Begin 2015 is een werksessie met leden geweest om de brochure ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van sportwerkgevers. De brochure ‘Flexibel werken met jaaruren’ bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte geeft uitleg over het begrip jaaruren. Het tweede gedeelte gaat in op de vraag wat bij invoering van jaaruren komt kijken en, tot slot, in het derde gedeelte wordt ingegaan op het daadwerkelijk invoeren van de jaaruren in de eigen sportorganisatie.

Brochure ‘Flexibel werken met jaaruren’