Spring naar content

Pensioen

Thema’s

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. De CAO Sport bepaalt in artikel 26 dat de pensioenen van de leden van de WOS ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Er is sprake van een verplichtstelling. 

De WOS organiseert regelmatig, namens sociale partners, bijeenkomsten over het onderwerp pensioen. De actualiteiten zoals het Pensioenakkoord worden gevolgd en waar nodig wordt u als werkgever geïnformeerd. 

Meer informatie over pensioen kunt u vinden op de website www.pfzw.nl