Spring naar content

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
(NOW 3)

NOW en andere financiële regelingen

NOW 3 gewijzigd: uitbreiding steun- en herstelpakket per 1 januari 2021

Eerder bepaalde het kabinet dat de NOW 3 die een periode van 9 maanden behelst, versoberd zou worden ten opzichte NOW 1 en NOW 2. De vergoedingspercentages in loonkosten zouden geleidelijk worden afgebouwd, en zou ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting zou komen in de hoogte van de subsidie én om de schok bij het ten einde lopen van de subsidie mogelijk te verkleinen.

Echter, de Corona crisis duurt voort. Het kabinet heeft bepaald dat het nog niet het goede moment is het steun- en herstelpakket af te bouwen, integendeel zij breidt het uit. Hieronder treft u op de hoofdlijnen de inhoud van de verschillende tranches aan. Een compleet overzicht met de verschillen met NOW 2 en meer achtergrondinformatie over NOW 3 vindt u op de site van de Rijksoverheid: Rijksoverheid/ NOW 3.

Let op! Eerder werd gesproken over tranches, maar de Rijksoverheid spreekt nu over NOW-regelingen. Voor de volledigheid wordt in onderstaande informatie gesproken over NOW-regeling. Dit betekent dat de tranches als volgt worden vertaald:

  • Tranche 3 wordt NOW 3.1;
  • Tranche 4 wordt NOW 3.2;
  • Tranche 5 wordt NOW 3.3.

In de komende weken zal dit document waar nodig worden geactualiseerd. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de WOS via 026 – 483 44 50 of info@sportwerkgever.nl.

Laatste update: woensdag 17 februari – 12:00 uur

Geen items gevonden