Spring naar content

Coronavirus en werk

Terug

Het coronavirus heeft veel impact gehad op ons werk. Nog steeds zijn de veranderingen die door Covid-19 zijn ingezet dagelijks te merken, denk bijvoorbeeld aan hybride werken. HR speelt hierbij een belangrijke rol. Het coronavirus heeft dan ook invloed op veel verschillende HR-thema’s.  

Op onderstaande pagina’s vind je meer informatie over het coronavirus in relatie tot werk en hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan.

Algemene handreiking COVID-19

De begeleiding van medewerkers met het post-covid-syndroom

Handleiding Arbo

Hybride werken

Kan een werkgever vaccinatie verplichten?

Corona, vakantie en loondoorbetaling bij quarantaine

Het COVID-19-virus dient ook expliciet als risico benoemd te worden in de risico-inventarisatie & evaluatie van een organisatie. Er moeten maatregelen genomen worden om besmetting en verspreiding tegen te gaan. In de Sport RI&E is een aparte Corona-module opgenomen met risico’s en standaard oplossingen ten aanzien van thuiswerken, werken op kantoor en sporten ten tijde van corona. De vragen uit de module zijn opgesteld op basis van het Sectorplan Sport en de daarbij behorende Maatregelenladder Sport. In geval van wijziging van de corona maatregelen door het kabinet waardoor de arbeidsomstandigheden veranderen dient het plan van aanpak aangepast te worden. In het Sectorplan Sport en de Maatregelenladder Sport staat beschreven voor de sportsector welke maatregelen op welk moment van toepassing zijn. 

Mocht je ondersteuning of advies wensen bij dit onderwerp, neem dan contact met ons op.