Spring naar content

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
(NOW 1)

NOW en andere financiële regelingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Half maart heeft het kabinet heeft in verband met de uitbraak van het Coronavirus een noodpakket banen en economie aangekondigd. Onderdeel van dat pakket is de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (verder: NOW). Op 31 maart heeft minister Koolmees deze noodmaatregel inhoud gegeven. Inmiddels kunnen organisaties ook NOW 2 en binnenkort ook NOW 3 aanvragen. Daarnaast zijn er verschillende andere financiële regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken om deze crisis door te komen. Op deze informatiepagina kunnen werkgevers relevante informatie vinden over de NOW 1.

Dit document zal waar nodig worden geactualiseerd. Mocht je een vraag hebben die niet beantwoord wordt in dit document, neem dan contact op met de WOS via 026 – 483 44 50 of info@sportwerkgever.nl.

Laatste update: dinsdag 22 september – 13:00 uur

Vaststellen vanaf 7 oktober

Naar verwachting kunnen organisaties vanaf 7 oktober a.s. bij het UWV een verzoek doen om de subsidie (NOW 1) definitief te laten vaststellen. Uitgangspunt bij de vaststelling is de daadwerkelijke omzetdaling over het eerste subsidietijdvak.

De subsidie wordt aangevuld als de door u (als werkgever) geschatte en doorgegeven situatie (omzetverlies en loonkosten) hetzelfde is gebleven. Als u als werkgever toch minder omzetverlies heeft gehad dan verwacht, dan moet subsidie deels terug worden betaald. Indien de loonsom is gedaald, daalt het subsidiebedrag ook.

Geen items gevonden

Aanvraagtermijnen vaststelling
De aanvraagtermijnen voor vaststelling van de subsidie zijn:

  • binnen 24 weken vanaf 7 oktober 2020, of
  • binnen 38 weken als een accountantsverklaring verplicht is.

Het UWV streeft er naar de definitieve vaststelling binnen een maand na de aanvraag te doen, maar uiterlijk binnen 52 weken. Op de website van UWV wordt een aanvraagformulier geplaatst. De WOS zal u te zijner tijd informeren. 

Nb: De vaststelling van NOW 1 staat los van NOW 2. Als u als werkgever ook NOW 2 heeft aangevraagd moet u het verzoek om vaststelling apart doen. Wanneer vaststelling van NOW 2 mogelijk is, is nog niet bekend. Uiteraard zullen we u daarover informeren.

Aanvragen t/m 5 juni 2020

Geen items gevonden

Geen items gevonden