Spring naar content

Psychosociaal

Terug

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en te hoge of juist te lage werkdruk te voorkomen, maar ook de werknemers zelf dragen verantwoordelijkheid hiervoor.

Onder psychosociale belasting worden situaties verstaan die ernstige vormen van stress kunnen veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht om een actief arbobeleid te voeren om psychosociale belasting op het werk tegen te gaan.

Aanpak psychosociale belasting
Het beleid van organisaties tegen psychosociale belasting moet onderdeel zijn van dagelijkse gang van zaken. Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie bepalen organisaties hoe ze psychosociale belasting aanpakken. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld een protocol tegen ongewenste omgangsvormen vaststellen, een vertrouwenspersoon benoemen, een klachtencommissie instellen of een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen.

Op deze site vind je meer informatie over de volgende vormen van psychosociale belasting: