Spring naar content

Ontslag

Terug

Het kan gebeuren dat je als werkgever tot de conclusie komt dat het beter is om de arbeidsverhouding met de werknemer te beëindigen. In dat geval heb je te maken met een aantal spelregels waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden.

Wat zijn die spelregels en op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd? Op deze pagina beschrijven we in hoofdlijnen de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan worden beëindigd op de volgende manieren:

De reden van het ontslag bepaald de route. Bij bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet je als werkgever naar het UWV. Voor alle andere ontslagredenen moet je als werkgever naar de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als de werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over ontslagzaken? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met BDO.