Spring naar content

Re-integratie

Terug

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

  • re-integratie eerste spoor: de werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • re-integratie tweede spoor: de werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Meer over re-integratie is te lezen via de volgende links: