Spring naar content

Re-integratieregels

Terug

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen binnen twee weken hun werkzaamheden weer hervatten. Maar het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen van dit re-integratietraject zijn:

 • week 6 – binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten;
 • week 8 – binnen acht weken stelt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het plan van aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse;
 • week 42 – de werkgever meldt de zieke werknemer bij UWV;
 • week 44– de werkgever ontvangt van UWV een bevestiging en krijgt informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar. Tevens evalueren werkgever en werknemer het verloop van het eerste ziektejaar;
 • week 87– hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer een WIA-aanvraagformulier van UWV. Dit formulier moet binnen drie weken worden teruggestuurd. UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen. Afhankelijk daarvan wordt het recht op een WIA-uitkering bepaald en de hoogte ervan vastgesteld.

Evaluatie
De wet verplicht werkgevers en werknemers om elke zes weken een evaluatie te houden over de voortgang van de re-integratie. Daarnaast wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Re-integratiedossier en re-integratieverslag
De werkgever moet alle re-integratie-inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van twee jaar ziekte moet worden opgemaakt en dat dient om door UWV te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan.

Tips voor een snelle re-integratie
Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen via de volgende aandachtspunten:

 • start de re-integratie vanaf de eerste ziektedag;
 • ga uit van wat de werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan;
 • vraag hulp aan de arbodienst of een re-integratiebedrijf;
 • laat UWV of de arbodienst naar het plan van aanpak kijken;
 • ga na welke subsidies en voorzieningen UWV biedt;
 • werkgevers zijn verplicht met elkaar samen te werken ten behoeve van re-integratie.

Bron: Campagne ikkan van SZW