Spring naar content

Meerkeuzesysteem

Terug

Per 1 januari 2014 is het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden als verplichte, technische regeling uit de CAO Sport gehaald. Hiervoor in de plaats is een vrijwillig toepasbare voorbeeldregeling gekomen, die toepasbaar is voor zowel werkgevers die de werkkostenregeling toepassen, als werkgevers die dat niet doen.

Met de (facultatieve) regeling wordt invulling gegeven aan de wens van vormvrijheid en wordt het gebruik van het meerkeuzesysteem gestimuleerd. Naast de vrijwillig toepasbare voorbeeldregeling kan gebruik worden gemaakt van een gevolgenoverzicht, zowel voor werkgevers die de werkkostenregeling toepassen als zij die dat niet doen. Bij de gevolgenoverzichten is er van uitgegaan dat werkgever en werknemers ervoor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de uitruil niet te laten doorwerken in de pensioenopbouw.

Gevolgenoverzicht met werkkostenregeling

Gevolgenoverzicht zonder werkkostenregeling

Voorbeeldregeling meerkeuze

Deelnameformulier