Spring naar content

Wijzigingen per 1 juli 2020

Terug

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Daarnaast treedt met ingang van 1 juli aanstaande ook het aanvullende geboorteverlof in werking.  

Verhoging wettelijk minimumloon

Met ingang van 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogt. Het wettelijk bruto minimumloon is gebaseerd op een voltijds dienstverband. Voor de CAO Sport geldt een voltijds dienstverband van 38 uur. Toelichting op de verhoging van het wettelijk minimumloon is te vinden in de Staatscourant. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020:

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners onder voorwaarden aanvullend geboorteverlof opnemen.

Voorwaarden voor de verkrijging van aanvullend geboorteverlof:

  • De partner mag maximaal 5 keer het aantal werkuren per week opnemen (als aanvulling op het geboorteverlof) voor zijn of haar kind dat op 1 of ná 1 juli 2020 wordt geboren;
  • Aanvullende geboorteverlof kan pas worden opgenomen als eerst de week geboorteverlof is genoten;
  • Aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen (eventueel verspreid, een en ander in overleg met de werkgever);
  • Als werknemer moet je minimaal vier weken nadat het aanvullend verlof in kan gaan, dit per mail of per brief melden bij zijn/ haar werkgever.

Let op:

  • De eerste week geboorteverlof is een betaald verlof;
  • Het aanvullend geboorteverlof kent geen loondoorbetalingsverplichting. De werknemer kan hiervoor een uitkering van het UWV ontvangen en wel 70% van het dagloon. De werkgever kan de uitkering namens de werknemer aanvragen. 
  • De werknemer bouwt gedurende de verloven gewoon vakantierechten op.

Lees hier meer over het aanvullend geboorteverlof