Spring naar content

Verruiming partnerverlof

Terug

Vanaf 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waardoor partners na de geboorte recht hebben op een hele week betaald verlof. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. De regering beoogt met het wettelijk recht op (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof een substantiële stap vooruit te zetten en een concrete stimulans te geven aan een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van hun kind. Ook wil zij met deze regeling de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van werk en zorgtaken tussen de partners bewerkstelligen. Met ingang van 1 juli aanstaande treedt ook het aanvullende geboorteverlof in werking.  

Geboorteverlof

Je kunt geboorteverlof opnemen als jouw vrouw of partner is bevallen. Dit moet je wel doen binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

Aanvullend partner verlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners onder voorwaarden aanvullend geboorteverlof opnemen.

Voorwaarden voor de verkrijging van aanvullend geboorteverlof:

 • De partner mag maximaal 5 keer het aantal werkuren per week opnemen (als aanvulling op het geboorteverlof) voor zijn of haar kind dat op 1 of ná 1 juli 2020 wordt geboren;
 • Aanvullende geboorteverlof kan pas worden opgenomen als eerst de week geboorteverlof is genoten;
 • Aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen (eventueel verspreid, een en ander in overleg met de werkgever);
 • Als werknemer moet je minimaal vier weken nadat het aanvullend verlof in kan gaan, dit per mail of per brief melden bij zijn/ haar werkgever.

Let op:

 • De eerste week geboorteverlof is een betaald verlof;
 • Het aanvullend geboorteverlof kent geen loondoorbetalingsverplichting. De werknemer kan hiervoor een uitkering van het UWV ontvangen en wel 70% van het dagloon. De werkgever kan de uitkering namens de werknemer aanvragen. 
 • De werknemer bouwt gedurende de verloven gewoon vakantierechten op.

Vanaf 2022

Het kabinet heeft besloten dat vanaf augustus 2022 de regeling rond het ouderschapsverlof wordt uitgebreid met nog een keer negen weken die gedeeltelijk worden doorbetaald. De verlofweken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Na de zomer wordt het voorstel behandeld in de Tweede Kamer. 

Mocht de wijziging inderdaad ingaan dan heeft een werknemer vanaf augustus 2022 de volgende verlofrechten:

De werkneemster bevalt zelf

 • minimaal 10 weken betaald bevallingsverlof;
 • 9 weken ouderschapsverlof met uitkering; en
 • 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

De werknemer heeft een partner die bevalt:

 • 1 dag betaald calamiteitenverlof (dag van de bevalling);
 • 1 week betaald geboorteverlof;
 • 6 weken aanvullend geboorteverlof met uitkering;
 • 9 weken ouderschapsverlof met uitkering; en
 • 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Meer informatie

Wil je meer informatie over partnerverlof en/of ouderschapsverlof ? Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of kijk in onze kennisbank via een van onderstaande links.

Klik hier voor meer informatie over partnerverlof

Klik hier voor meer informatie over ouderschapsverlof