Spring naar content

Verscherpt toezicht wet DBA

Terug

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 2020: verscherpt toezicht

Sinds een paar jaar geldt de Wet DBA, die tot doel heeft schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan te pakken. De Belastingdienst stelt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking als een zelfstandig ondernemer feitelijk werkt onder dezelfde omstandigheden als een werknemer. Dit kan onder meer zo zijn als er sprake is van een gezagsverhouding, een verplichting tot persoonlijke arbeid of als de opdrachtnemer een vast loonbedrag per maand krijgt. 

Als gevolg van de Wet DBA is de VAR-verklaring komen te vervallen. De grote verandering is dat je als opdrachtgever niet langer vóóraf een vrijwaring kan verkrijgen ten aanzien van de betaling van belastingen en premies. De wet bracht echter niet de rust en duidelijkheid die het voor ogen had. De Belastingdienst controleerde lange tijd niet.

Sinds een paar maanden controleert de Belastingdienst strenger, hetgeen kan leiden tot correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en mogelijk boetes. Voordat de Belastingdienst tot actie overgaat, zal zij uw organisatie eerst een bezoek brengen. Ze handhaaft alleen als u als organisatie kwaadwillend bent, of als u gegeven aanwijzingen niet opvolgt. Het is de bedoeling dat de Wet DBA in 2021 wordt vervangen.

Uiteraard houdt de WOS u op de hoogte van ontwikkelingen rondom nieuwe wetgeving. Wilt u een overeenkomst aangaan met een ZZP’er, op onze website kunt u  een aantal door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten vinden.

Klik hier voor de modelovereenkomsten