Spring naar content

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Terug

Op woensdag 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De huidige NOW regeling (NOW 1.0) loopt af op 1 juni, maar wordt met drie maanden verlengd. Doel van de regeling is nog steeds het zoveel mogelijk behouden van banen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW (1.0). De nadere uitwerking volgt op een later moment.

 • Ook in de NOW 2.0 regeling kunnen organisaties vanaf 6 juli een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20 procent omzetverlies hebben. De regeling kent dezelfde systematiek als de vorige.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De vaste opslag in de berekening wordt verhoogd van 30 naar 40% met als doel een bijdrage te leveren aan andere vaste lasten anders dan de loonkosten.
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag (verval boete). Een organisatie die NOW aanvraagt, moet daarbij verklaren dat zij overleg pleegt met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen. Voorgaande sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft bestaan.
 • In de criteria wordt rekening gehouden met seizoensgebonden organisaties.
 • Organisaties die profiteren van de regeling mogen geen:
  – bonussen uitkeren aan bestuur en directie;
  – dividend uitbetalen aan aandeelhouders;
  – eigen aandelen inkopen.
 • Organisaties die NOW aanvragen moeten hun medewerkers stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Vanaf juli kunnen medewerkers kosteloos online scholing en ontwikkel adviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet trekt daarvoor 50 miljoen uit.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in diverse sectoren krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. De vraag is of deze tegemoetkoming ook geldt voor organisaties in de sector sport. 

Meer informatie
Meer uitgebreide informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Bepaalde onderdelen van de nieuwe NOW-regeling dienen nog nader te worden uitgewerkt. Wanneer er meer informatie bekend is zal er via onze website en de speciale NOW-pagina over worden gecommuniceerd. Voor meer vragen over de NOW of meer informatie over de regeling kan je contact opnemen met de WOS via 026 483 44 50 of info@sportwerkgever.nl.