Spring naar content

Quarantaine vs verzuim

Terug

In deze tijd worden steeds meer werkgevers geconfronteerd met het feit dat een werknemer niet op het werk mag verschijnen omdat de persoon in quarantaine moet door een (mogelijke) coronabesmetting. Toch moet de werkgever het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Tegelijkertijd loopt de werkgever er tegenaan dat de verzuimverzekering niet uitkeert. Dit probleem groeit explosief nu veel mensen met de omikronvariant besmet blijken. Drie vragen over quarantaine-gerelateerd verzuim.

1. Waarom kunnen werkgevers, als een werknemer in quarantaine moet, eigenlijk geen beroep doen op de verzuimverzekering?
Simpelweg omdat er geen sprake is van ziekte. De werknemer verzuimt niet omdat deze ziek is, maar omdat hij vanwege de overheidsmaatregel thuis moet blijven. Alleen als een werknemer echt ziek/arbeidsongeschikt is, kan de werkgever een beroep doen op de verzekering. 

2. Als een werknemer tijdens de quarantaineperiode nogmaals wordt getest en de testuitslag is negatief, mag de werknemer dan weer naar het werk?
Als de testuitslag van de zelftest of van de GGD negatief is, moet de werknemer nog in quarantaine blijven, omdat hij toch besmet kan zijn en ziek kan worden. Daarom moet de werknemer vijf dagen na het laatste contact met een huisgenoot of na het contact met een persoon die corona heeft, opnieuw laten testen bij de GGD. Is deze testuitslag ook negatief, dan mag de werknemer uit quarantaine. 

De werknemer moet dan wel tot tien dagen na het contact met een huisgenoot of een ander persoon met corona:

  • 1,5 meter afstand houden;
  • contact met kwetsbare personen vermijden;
  • grote groepen mensen en drukke plekken ontwijken.

De werkgever heeft de plicht om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen (dit vloeit voort uit de Arbowetgeving). Daarom moet hij voorkomen dat een potentieel besmette werknemer naar het werk komt en een potentieel gevaar vormt voor andere werknemers. Als de werkgever de werknemer toch laat werken en deze blijkt enkele dagen later inderdaad besmet, dan bestaat het risico dat er inmiddels meer mensen besmet zijn geraakt op het werk. Met alle gevolgen van dien.

3. Maar als iemand vanuit huis werkt, en de werknemer moet in quarantaine -voelt zich niet ziek- mag je als werkgever aan deze werknemer vragen door te werken?
Als de werknemer niet ziek is en het werk het toelaat vanuit huis te werken, dan kan de werknemer doorwerken. Als werkgever mag je dit dus verwachten. Werkt de werknemer niet – terwijl deze zich niet ziek voelt – dan heeft de werknemer in dat geval geen recht op loon. Indien hier sprake van is dan adviseren we hier het gesprek met de werknemer over te voeren en deze hierop te wijzen. 

Conclusie
Kern van het probleem bij quarantaine is dat de werknemer wellicht niet ziek is, maar indien thuiswerken niet mogelijk is ook niet aan het werk kan. Omdat de werknemer recht heeft op loon, draagt de werkgever de kosten. Die kan de werkgever niet verhalen op de verzekeraar, en de kosten worden ook niet gecompenseerd door de overheid die bepaalt dat de werknemer in quarantaine moet. Dat wringt en is (nog) niet opgepakt door de overheid. 

Meer informatie en FAQ’s over corona en werk:

Bron: AWVN