Spring naar content

Handleiding Arbo helpt uw organisatie bij de wettelijke verplichtingen

Terug

Met de komst van corona is het thema arbo onder een vergrootglas komen te liggen en zijn werkgevers zich meer bewust (geworden) van hun wettelijke verantwoordelijkheden. De omstandigheden waaronder werknemers werken zijn veranderd en andere/ nieuwe risico’s zijn ontstaan. Om werkgevers te helpen om in deze veranderende werkelijkheid te kunnen voldoen aan hun wettelijke arboverplichtingen is een praktische en klikbare ‘Handleiding Arbo’ ontwikkeld die concrete handvatten (en verdieping) biedt in tijden van corona en daarna. 

Wettelijk kader
Het zorgdragen voor een veilige en gezonde werksituatie in uw organisatie volgt uit de Arbowet, waarin verschillende verplichtingen voor werkgevers staan opgenomen. Om voor u inzichtelijk te maken welke zaken u minimaal dient te regelen heeft de WOS namens sociale partners en in samenwerking met ‘De Goede Praktijk’ de Handleiding Arbo’ ontwikkeld. 

Deze ‘Handleiding Arbo’:

  • bespreekt de belangrijkste wettelijke verantwoordelijkheden gerubriceerd per arbo gerelateerd onderwerp;
  • bevat praktische tips en instrumenten om hier binnen de eigen organisatie invulling aan te geven.

De handleiding bevat diverse voorbeelden, infographics en video’s die u kunnen ondersteunen bij de voorlichting van werknemers hoe deze veilig en gezond hun werk kunnen doen. In deze handleiding is ook aandacht besteed aan het hybride werken, dat door de maatschappelijke ontwikkelingen sterk in opmars is.