Spring naar content

Premie derde jaar WW 2024 bekend

Terug

Sinds 2019 dragen alle werknemers die vallen onder de CAO Sport premie af aan de Stichting PAWW zodat zij (mogelijk) aanspraak kunnen maken op een extra jaar WW bij werkloosheid. Jouw organisatie valt onder de zogenaamde PAWW regeling omdat sociale partners daarover afspraken hebben gemaakt. Deze afspraak vind je in artikel 45 van de CAO Sport 2022-2023.

De premie voor 2024 wordt verlaagd van 0,15% naar 0,08% (van het bruto maximumdagloon per werknemer). De WOS adviseert je jouw werknemers hierover te informeren.

Let op: steekproefsgewijze controle
Stichting PAWW heeft aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een steekproef te doen onder werkgevers. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Stichting PAWW dient dit aan te kunnen tonen.

De steekproef wordt in de komende maanden weer uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen (bron: AWVN).  Houd er dus rekening mee dat jouw organisatie ook een uitnodiging zou kunnen krijgen.

Achtergrondinformatie
Meer informatie over het derde jaar WW vind je op: