Spring naar content

Meest gestelde vragen derde jaar WW

Terug

Meest gestelde vragen derde jaar ww

Eerder heeft de WOS je geïnformeerd over de reparatie van het derde jaar ww en de loongerelateerde WGA-uitkering. Ter informatie hierbij nog een aantal vragen met antwoorden.

Wat houdt de reparatie in?
De reparatie houdt in dat indien een werknemer geen wettelijk recht meer heeft op een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wordt betaald uit een spaarpot van de landelijke stichting, de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW). De overheid heeft met ingang van 2016 het wettelijke recht op deze uitkeringen verkort. Sociale partners wensen het recht op de uitkeringen van werknemers terug te brengen naar het niveau van voor de verkorting. Dit gebeurt middels het geld uit de spaarpot.

Hoe gaat de reparatie in zijn werk?
De SPAWW draagt zorg voor de uitvoering van de door sociale partners overeengekomen private uitkering voor werknemers. Sociale partners hebben een akkoord gesloten dat ze aansluiten bij de zogenaamde verzamel-cao. Deze cao wordt algemeen verbindend verklaard waarna hij in werking treedt. De verzamel-cao bepaalt dat de aangesloten werkgevers een percentage aan premie moeten inhouden op het loon van hun werknemers. Van het gespaarde geld wordt de uitkering gedaan aan degenen die daarop recht hebben.

Wanneer gaat de regeling in?
De regeling is per 1 februari 2019 in werking getreden. Dit betekent dat je vanaf deze datum 0,3% van het bruto (maximum dag) loon van de medewerker die vallen onder de CAO Sport in moet (laten) houden.

Wordt de CAO Sport nu algemeen verbindend verklaard?
Nee, de CAO Sport wordt niet algemeen verbindend verklaard. De afspraken over het derde jaar WW en de loongerelateerde WGA worden opgenomen in een zogenaamde verzamel-cao. Deze verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard met als gevolg dat jij als werkgever de premie op het loon van de werknemer moet gaan inhouden. De verzamel-cao staat in die zin los van de CAO Sport.

Wat is de hoogte van de premie?
De hoogte van de premie afdracht over 2019 is 0,3 procent. De komende staffel geldt voor de komende jaren. Hierbij treft u een voorbeeld aan:

Geldt de afdracht over 2018 met terugwerkende kracht?
Nee, de afdracht geldt niet met terugwerkende kracht. Als de verzamel-cao algemeen verbindend wordt verklaard, moet het percentage in de maand na algemeen verbindend verklaring worden ingehouden.

Waarom moeten alle werkgevers worden aangemeld, en gebeurt dit niet automatisch?
Namens sociale partners heeft de WOS al haar leden aangedragen. De Stichting PAWW neemt contact op met sociale partners en informeert hen over het verloop. De WOS zal u informeren.

Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting PAWW. Ook kunt u terecht bij de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.