Spring naar content

Premie derde jaar WW 2021 bekend

Terug

Sinds 2019 dragen uw werknemers premie af aan de Stichting PAWW zodat zij (mogelijk) aanspraak kunnen maken op een extra jaar WW bij werkloosheid. Uw organisatie valt onder de zogenaamde PAWW regeling omdat sociale partners daarover afspraken hebben gemaakt. Deze afspraak vindt u in artikel 45 van de CAO Sport 2019-2020. De premie voor 2021 bedraagt 0,5% (van het bruto maximumdagloon per werknemer). De WOS adviseert u uw werknemers hierover te informeren. 

Achtergrondinformatie
Meer informatie over het derde jaar WW vindt u op:

Let op: steekproefsgewijze controle
Stichting PAWW heeft aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een steekproef te doen onder werkgevers. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Stichting PAWW dient dit aan te kunnen tonen.

De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen (bron: AWVN).  Uw organisatie zou dus ook een uitnodiging kunnen krijgen.