Spring naar content

Onderhandelaarsakkoord CAO Sport 2024-2025

Terug

De afgelopen maanden heeft de werkgeversdelegatie sport onderhandeld met de vakbonden FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, dat is voorgelegd aan de achterban van beide partijen. Op 30 november is duidelijk geworden dat de achterban van beide partijen ruim akkoord is gegaan. Dat betekent dat er een akkoord is over de nieuwe CAO Sport, dat per 1 januari 2024 in zal gaan. 

Wat staat in dit akkoord?
De werkgeversdelegatie en vakbonden hebben afspraken gemaakt over looptijd, loonontwikkeling, verhoging cao beginschalen 1 tot en met 4, reiskostenregeling, het generatiepact en stages in de sport. Lees hieronder de CAO Sport 2024-2025.

Lees hier de CAO Sport 2024-2025
Bekijk hier de salarisschalen

Hieronder wordt de loonontwikkeling toegelicht.

Loonontwikkeling
De komende twee jaar worden de salarissen van werknemers als volgt worden geïndexeerd;

2024

  • Per 1 januari 2024 worden de salarissen geïndexeerd met 6%;
  • Per 1 oktober 2024 worden de salarissen geïndexeerd met 2%;
  • De eindejaarsuitkering zoals genoemd in artikel 16 lid 3 CAO Sport wordt verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris.


2025

  • Met ingang van 1 april 2025 worden de salarissen geïndexeerd met 5%;
  • De eindejaarsuitkering wordt nogmaals verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris.


Voor de uitgebreide toelichting op het akkoord en de andere afspraken verwijzen we je naar dit document.

Een akkoord, en nu?
De nieuwe CAO Sport gaat op 1 januari 2024 in. Dat betekent dat we de komende maand aan de slag gaan met het verwerken van alle wijzigingen, waardoor de nieuwe CAO Sport voor 1 januari beschikbaar is. Daarnaast hebben de werkgeversdelegatie en vakbonden de intentie uitgesproken om te komen tot meerjarenafspraken op bepaalde thema’s. Dat betekent dat de partijen ook binnen de looptijd van de huidige cao met elkaar in gesprek blijven met het doel om te werken aan een lange termijn groei van de CAO Sport.

  • Analyse loongebouw (CAO Sport en KNVB) als gevolg van onder meer stijging wettelijk minimumloon;
  • Eigentijdse arbeidsvoorwaarden die passen bij de sector sport, waaronder maar niet beperkt tot flexibilisering verlofregeling;
  • Onderzoek naar mogelijke werkdrukverlichting in de sector sport voor alle leeftijdsgroepen.

Vragen en meer informatie
We werken in december hard om alles klaar te maken voor de ingang van de nieuwe CAO Sport. We begrijpen dat je als werkgever ook nu al vragen kan hebben over de nieuwe cao. Daarom zijn we altijd bereikbaar om je te helpen. Neem daarvoor contact op met Eva van den Berg, onze juridisch beleidsadviseur en adviseur van de werkgeversdelegatie, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl .