Spring naar content

Forms partners ontmoeten elkaar voor het eerst in het echt

Terug

In een eerder nieuwsbericht is er een toelichting gegeven over het FORMS project  “Onderzoek naar opkomende arbeidsvormen  in de Europese sportsector”. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe arbeidsvormen in de sport gericht op de toekomst. In juni 2022 was er een eindelijk een fysieke bijeenkomst in het kader van het FORMS-project. Deze tweedaagse bijeenkomst (9-10 juni) werd georganiseerd door Mathieu Winand aan de LUNEX-universiteit in Luxemburg. Ondanks dat het project al 18 maanden loopt, was dit de eerste kans voor de zeven partners uit de vijf vertegenwoordigde landen om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Tot nu toe moesten alle partner- en onderzoeksbijeenkomsten vanwege Covid-beperkingen online plaatsvinden.

Alle partners waren verheugd over de mogelijkheid om samen tijd door te brengen en de fascinerende kwesties te verkennen en te bespreken die het onderzoek onthult rond de opkomende arbeidsvormen in de sport. Op de avond van 9 juni organiseerde Mathieu Winand een partnerdiner, gevolgd door een wandeltocht door het centrum van Luxemburg. Hierdoor konden de partners elkaar beter leren kennen. Dit alles gebeurde onder de historische bezienswaardigheden van een prachtige stad in het hart van Europa. 

Positieve stappen vooruit
De partners konden aanzienlijke vooruitgang zien in de onderzoeks- en consultatie activiteiten. FORMS heeft nu een geïntegreerd deskresearch rapport over de opkomende arbeidsvormen, een duidelijker beeld van de uitdagingen waar de sport arbeid voor staat en de mogelijke oplossingen en risico’s die de opkomende arbeidsvormen met zich meebrengen. Vijf persoonlijke rondetafelgesprekken in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Portugal hielpen de partners om over de onderzoeksresultaten in gesprek te gaan met nationale belanghebbenden, waaronder ministeries, lokale autoriteiten, nationale Olympische comités, sportfederaties en clubs, werkgevers groepen, opleidingsaanbieders, verenigingen en werknemers.

De uitkomsten zijn allemaal erg positief. Belanghebbenden steunden de onderzoeksresultaten en waren ingenomen met de extra flexibiliteit en andere mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen die de opkomende arbeidsvormen met zich mee kunnen brengen. Ze hebben ook de mogelijke risico’s onderzocht, met name voor de salarissen en arbeidsomstandigheden van werknemers, en gekeken welke mogelijke waarborgingen moeten worden getroffen. Ze merkten op dat er in sommige landen nog steeds juridische belemmeringen zijn voor de introductie van de opkomende arbeidsvormen en spraken hun sterke mening uit dat alle delen van de sportsector zich moeten verenigen en met één stem moeten spreken richting regeringen.

Op naar een succesvol resultaat
FORMS is nu klaar om enkele praktische resultaten voor de sector te produceren door middel van een overzichtelijk document van goede praktijken en aanbevelingen dat begin 2023 moet worden gepubliceerd. Het document zal het partneronderzoek samenvatten, de voor- en nadelen van de opkomende arbeidsvormen voor werkgevers en werknemers evalueren, casussen presenteren en aanbevelen wat er op nationaal niveau moet worden gedaan. Het zal ook inspelen op de behoeften van sportclubs en hun praktische begeleiding bieden over de opkomende arbeidsvormen, de kwesties die ze moeten overwegen en de stappen die ze kunnen nemen.

Geoff Carroll, directeur van Skills Development voor EOSE, was erg tevreden over de bijeenkomst in Luxemburg en zei daarover het volgende:

“This was such an important moment in the life of the FORMS project. Up to now, it’s been a long-distance relationship, so it was fantastic to meet all the partners, shake hands for the first time and enjoy quality time together both formally and informally. Of course, it would have been better if we could have met in person from the beginning, but ‘better late than never’! Despite the Covid restrictions, our partners have got on with the job in a very professional way.  It is clear now that the initial ideas which we had back in 2020 (when EOSE applied for this innovative and vital project) are now being validated by national stakeholders and will crystallise into some really valuable products which will strengthen the sector in its Covid recovery and better equip it to face the challenges of the future.”

Meer informatie
Voor meer informatie over het FORMS project kan je terecht op de website: https://projects.eose.org/project/forms/ of neem contact op met een van de twee contactpersonen:

Geoff Carroll, EOSE Director of Skills Development: geoff.carroll@eose.org
Koen Vermooten – beleidsadviseur WOS: k.vermooten@sportwerkgever.nl

Daarnaast is hier nogmaals de link naar het vorige nieuwsbericht over het FORMS project:
er.nl/nieuws/forms-project-onderzoekt-opkomende-werkvormen-en-arbeidsrelaties-in-de-sphttps://www.sportwerkgevort/