Spring naar content

FORMS project onderzoekt opkomende werkvormen en arbeidsrelaties in de sport

Terug

Op 14 april 2021 was de kick-off meeting voor een nieuw project voortkomende uit het Erasmus+ Sport programma. Voortbordurende op het succes en de bevindingen uit het ESSA-Sport project (www.essa-sport.eu) zal het FORMS project opkomende werkvormen en arbeidsrelaties in de sport onderzoeken. Dit onderzoek draagt bij aan het herkennen en managen van nieuwe werkvormen in de sport gericht op de toekomst.

Het Europese agentschap voor sport en werkgelegenheid (EOSE) leidt het unieke internationale samenwerkingsverband met drie werkgeversorganisaties, een sportclub, twee universiteiten en een Europese brancheorganisatie uit 5 EU lidstaten. FORMS is een 2-jarig project en zal naar verwachting in december 2022 worden afgerond.

ESSA-Sport
Eén van de conclusies uit het ESSA-Sport project was dat de arbeidsmarkt in de sportsector tot eind 2019 bleef groeien en ontwikkelen. Traditionele contracten (fulltime in dienst van één werkgever) komen steeds minder voor en nieuwe werkvormen en arbeidsrelaties worden ontwikkeld in reactie op de veranderende maatschappelijke, economische en politieke vraag. Voorbeeld van deze werkvormen zijn het uitwisselen van werknemers, zelfstandige zonder personeel (zzp), het delen van werkzaamheden, interim-management, portfolio carrières en de platformeconomie. Terwijl de volledige impact van COVID-19 nog niet duidelijk is, is het aannemelijk dat de pandemie de opkomst van nieuwe werkvormen en arbeidsrelaties versnelt. Sportorganisaties hebben daarom informatie en handvatten nodig inzake deze ontwikkelingen. Niet alleen om de werkgelegenheid te versterken, maar ook om in te spelen op de groeiende vragen op gebieden als educatie en een leven lang ontwikkelen.

De opkomende werkvormen kunnen verschillende wettelijke grondslagen behelzen en daarmee verschillen binnen landen en sectoren. Waar in het ene land een werkvorm wordt gezien als nieuw, kan deze in een ander land al langere tijd bestaan. Het is daarom van belang dat landen en sectoren samenwerken om middels interactie en het delen van kennis meer begrip te creëren over dit onderwerp.

FORMS
FORMS zal zich richten op het verzamelen van arbeidsmarktgegevens, het onderzoeken van nieuwe vormen van werken in sport en aanpalende sectoren, in gesprek gaan met werkgevers en andere relevante stakeholders. Het doel is om zo het onderzoek te versterken en uiteindelijk een compendium van good practices en een serie aanbevelingen te publiceren en te verspreiden over de Europese sport.

De eerste bijeenkomst stond op 14 april gepland in België, maar heeft door de coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden. De kick-off gaf de deelnemende organisatie de kans om collectief het project en haar kaders te doorgronden, hun eigen kennis en ervaring op dit onderwerp te delen en de onderzoeksfase officieel af te trappen middels het verkennen van uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Geoff Carroll, directeur Skills Development bij EOSE zei hier over het volgende: “This is a fascinating and highly relevant area for research which can have enormous benefits for employers, employees and customers/participants by helping to establish more flexible approaches to jobs, careers and lifelong learning in sport. EOSE is delighted to engage with this unique consortium of informed, passionate and innovative partners who we are confident will produce and promote evidence-based good practice models for our sector”.

Deelnemende organisaties

  • Europees agentschap voor sport en werkgelegenheid (EOSE) – Frankrijk/ EU
  • Federatie voor Sport en Vrije Tijd (FNPSL) – Frankrijk
  • Sportwerk Vlaanderen – België
  • Kortrijk Spurs – België
  • Internationale Universiteit voor Gezondheid, Beweging en Sport (LUNEX) – Luxemburg
  • Werkgevers in de Sport (WOS) – Nederland
  • Polytechnisch Instituut van Santarem / Wetenschappelijk Instituut voor Sport Rio Maior (IPSantarem-ESDRM) – Portugal

Meer informatie
Voor meer informatie over het FORMS project kan je terecht op de website: https://projects.eose.org/project/forms/ of neem contact op met een van de twee contactpersonen:

Geoff Carroll, EOSE Director of Skills Development: geoff.carroll@eose.org
Koen Vermooten – beleidsadviseur WOS: k.vermooten@sportwerkgever.nl