Spring naar content

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet werken waar je wilt aangenomen

Terug

Op 5 juli is het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een wijziging op de Wet flexibel werken. Elke werknemer kan met deze wet een verzoek indienen bij de werkgever om aanpassing van de arbeidsplaats. De werknemer kan hierbij kiezen tussen (meer) werken vanuit huis (het geregistreerde woonadres) of (meer) werken vanuit kantoor (werklocatie van de werkgever). De werkgever is verplicht dit verzoek te overwegen en hier een gesprek over te voeren. De werkgever moet bij zijn overweging rekening houden met de maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’. Dat betekent dat de werkgevers een goede afweging moeten maken tussen het individuele belang van de werknemer en het belang van de organisatie. Zij nemen daarin bijvoorbeeld mee; behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, het welzijn van de werknemer of zware administratieve lasten voor de organisatie. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, wanneer de wet gaat gelden in Nederland  is nog niet bekend. 

In het oorspronkelijke voorstel was opgenomen dat een werkgever een verzoek alleen mocht wijzigingen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang was. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft echter in maart geadviseerd om deze norm aan te passen naar ‘redelijkheid en billijkheid’. Zo blijft er meer ruimte voor maatwerk. Het wetsvoorstel moet er namelijk voor voor zorgen dat werknemers meer zeggenschap krijgen over de keuze tussen werken op kantoor of thuis. Tegelijkertijd geeft het voorstel de werkgever de mogelijkheid voor maatwerk en een vorm van hybride werken toe te passen die past bij de organisatie. Het wetsvoorstel geldt voor organisaties van 10 of meer werknemers.

Meer informatie:
Dossier hybride werken en thuiswerken

Bron: AWVN