Spring naar content

Coachingsaanbod voor leidinggevenden en medewerkers

Terug

We zijn één jaar later na het uitbreken van Covid-19. De sport is hard getroffen. De maatregelen hebben impact op werk en op de (ont)spanning van medewerkers. Extra (mentale) ondersteuning kan dan het verschil maken. 

In samenwerking met mantelpartner CoachNetwerk is een Helpdesk ‘Coaching op afstand’ ingericht. Het helpt om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen in deze lastige periode. Tegen een gereduceerd tarief kan coaching op bepaalde thema’s – die direct of indirect met de lockdown verband houden – worden ingezet. 

Wat houdt het in?
Je hart luchten bij een professionele coach, een andere visie en handvatten om weer door te kunnen. Medewerkers van alle lagen van de organisatie kunnen – via de Helpdesk – éénmalig een uur inplannen om met één van de coachprofessionals van CoachNetwerk te werken aan onderstaande thema’s. Het gesprek vindt plaats via Skype/Zoom/Team/telefonisch. De coachprofessionals geven handvatten waar je snel mee aan de slag kunt gaan.

De thema’s

  • Mijn team aansturen vanuit huis.
  • Werken terwijl mijn gezin alle aandacht vraagt. 
  • Hoe hou ik focus en de juiste communicatie met mijn collega’s? 
  • Hoe hou ik focus en de juiste communicatie met mijn (thuiswerkende) medewerkers?
  • Hoe hou ik mezelf gemotiveerd?
  • Hoe kan ik me voorbereiden op mogelijk baanverlies?
  • Ik voel me eenzaam en mis mijn collega’s en werkomgeving. 
  • Ik heb het gevoel dat ik geen wezenlijke bijdrage lever. 
  • Anders nl………………

Wat is de investering per coach-uur?
CoachNetwerk heeft voor WOS-leden een tijdelijk aanbod gecreëerd. Je betaalt zolang de lockdown van kracht is € 90,- voor de coaching van een medewerker en € 120,- voor leidinggevenden en directie per coach-uur. Normaal gesproken wordt voor medewerkers een tarief van € 180,- gehanteerd en voor leidinggevende/directie € 260,- per coach-uur. 

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden alleen gedurende de periode waarin de maatregelen van het RIVM (afstand houden en thuiswerken) van kracht zijn. Voor reguliere coachingsvragen (die niet samenhangen met bovengenoemde thema’s) gelden de gebruikelijke tarieven uit de mantelovereenkomst

Aanmelden en voorbeeldformulier
Wil je gebruik maken van het aanbod? Dan kan je gebruikmaken van onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie over het aanbod kan je contact opnemen met José Mark, directeur van CoachNetwerk via 085 – 060 36 36 of jose.mark@coachnetwerk.nl.

Aanmeldformulier Coaching op afstand

Mantelafspraak
Wij hebben met de WOS een mantelafspraak voor coachingstrajecten gericht op leidinggevenden en directieleden. Voor meer informatie hierover zie Mantelovereenkomsten.