Spring naar content

Opleiden en ontwikkelen

Kennisbank

Opleiden en ontwikkeling

Opleiden en ontwikkelen van je werknemers is essentieel om ervoor te zorgen dat je werknemers betrokken, vitaal, gemotiveerd en bekwaam blijven. Daarnaast vormt het een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid doordat je het kunt inzetten voor goede uitvoering van je huidige werk of om in de toekomst een andere functie te verkrijgen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Investeer je als sportwerkgever in het opleiden en ontwikkelen van je werknemers dan pluk je daar als werkgever gelijk de vruchten van in de vorm van bovengenoemde effecten.

Ook draagt het bij aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Zeker voor het aantrekken, binden en blijven boeien van talenten – een relevant thema voor de sportsector – is dit heel erg belangrijk. Net als voor werknemers die momenteel al in je organisatie werken.

Door blijvend te investeren in opleiding en ontwikkeling is de kans groter dat je je werknemers langer aan je weet te binden. Daarnaast zullen werknemers zich hierdoor sneller en makkelijker kunnen aanpassen aan veranderingen die het werk vraagt, bijvoorbeeld als door een veranderende omgeving of organisatiedoelstelling andere kennis gewenst is en/of competenties vereist zijn. Verder helpt het werknemers meer invloed te hebben op hun loopbaan en om zich tijdig aan te kunnen passen aan veranderingen in de arbeidsmarkt.

Als sportsector vinden wij het – in lijn met de aanpak ‘een leven lang leren’ zoals ontwikkeld door het ministerie van SZW – belangrijk om werknemers op het gebied van opleiding en ontwikkeling eigen regie te geven. Door middel van eigen regie geef je werknemers de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en eigen keuzes te maken die passen bij hun gewenste loopbaan/toekomst. 

Kortom, investeren in opleiding en ontwikkeling is essentieel voor je werknemers en organisatie.

Wil je meer weten over wat in de sportsector op het gebied van opleiding en ontwikkeling wordt aangeboden? Klik hier.

Heb je een vraag over het stimuleren en/of mogelijk maken van opleiding en ontwikkeling van je werknemers? Stuur ons dan een mail via info@sportwerkgever.nl