Spring naar content

Wet DBA

Terug

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR); ondernemerschap mag, maar is niet meer een vereiste. Voor extra arbeid kan je niet meer ‘veilig’ handelen door een overeenkomst van opdracht te sluiten met een ondernemer die over een VAR WUO beschikt. Door de Wet DBA moet je voortaan vooraf, gezamenlijk met de opdrachtnemer, beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (gezag, arbeid, loon).

Met deze verandering wordt de opdrachtnemer medeverantwoordelijk voor de beoordeling vooraf van de arbeidsrelatie. En je wordt als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de gevolgen van die beoordeling. Onder de VAR lag het risico alleen bij de opdrachtnemer. Was achteraf toch sprake van een dienstbetrekking? Dan kreeg de zzp’er de nota. Die medeverantwoordelijkheid vraagt wat van je! Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie moet je een aantal stappen zetten. Dit is niet altijd eenvoudig. Het komt erop neer dat je, aan de hand van de feiten en omstandigheden, vaststelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking.

Blijkt dit uit de toets? Dán kan je een overeenkomst van opdracht sluiten. Die overeenkomst kan je in dit geval sluiten met een échte ondernemer, maar dit kan ook met een niet-ondernemer (iemand voor wie je nu ook al de IB 47-melding doet). Maar vindt de Belastingdienst bij een controle achteraf dat er toch sprake was van een arbeidsovereenkomst of fictieve dienstbetrekking? Dan krijg je de nota!

Modelovereenkomsten
En wat brengt de Wet DBA? Het beëindigen van de zekerheid die het werken met een VAR Winst uit onderneming (WUO) opdrachtgevers bood, leidde tot veel onrust onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. Om daaraan tegemoet te komen worden door de Belastingdienst en brancheorganisaties ‘modelovereenkomsten’ ontwikkeld. De modelovereenkomsten vind je op de website van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst mag je er bij het werken volgens zo’n overeenkomst op vertrouwen dat je geen loonheffingen hoeft in te houden en aan de Belastingdienst hoeft af te dragen. Hier gelden wel aandachtspunten.

Uitsluiten fictieve dienstbetrekking
Daarnaast is geregeld dat opdrachtgever en opdrachtnemer voorafgaand aan de betaling van de beloning een fictieve dienstbetrekking kunnen uitsluiten. Gebruik je standaard zo’n bepaling in de overeenkomst van opdracht? Dan hoef je vooraf alleen nog maar te toetsen of er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de modelovereenkomsten van de Belastingdienst staat dit ook.

Modelovereenkomst voor de sector sport & bewegen
De WOS heeft met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers.

FAQ met sportspecifieke vragen rondom Wet DBA
De WOS heeft een aantal veelgestelde sportspecifieke vragen over de DBA verzameld. De antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u ter aanvullende beeldvorming gebruiken.